CAW vecht met je mee. In 2021 strijden we verder.

Fysieke afstand doet ons allemaal pijn. We zouden niet liever dan samen plezier maken en genieten van de eerste lentezon. De coronacrisis maakt het pijnlijk duidelijk dat we nood hebben aan nabijheid. We lijden, allemaal.

Ze zijn met meer dan je denkt. De mensen die het moeilijk hebben. Het afgelopen jaar klopten 108.694 kwetsbare Belgen aan bij het CAW. Dit is slechts een topje van de ijsberg. Want lang niet iedereen zoekt (professionele) hulp.

2677 CAW medewerkers en 2414 vrijwilligers gingen samen de strijd aan voor een beter en kwaliteitsvoller leven voor iedereen. Deze professionals boden hulp, ondersteuning en begeleiding aan deze alleenstaanden, jongeren, mensen met psychosociale en financiële problemen, dak-en thuislozen en gedetineerden. Zo zagen zij terug perspectief, breidden hun netwerk uit of krikten hun mentaal welzijn op. Wij versterken de mogelijkheden van kwetsbare mensen. Wij komen op voor een menswaardig leven voor iedereen en bestrijden elke uitsluiting. Dit zit vastgeroest in ons DNA.

Het afgelopen jaar liep voor veel mensen de spanningen op. Afgesloten in een kleine ruimte is het samenleven moeilijker geworden. Wij hielpen spanningen te temperen en de harmonie te herstellen. Toch zijn ze met meer dan je denkt. De gezinnen waarbij er binnenskamers geweld voorkomt. Het afgelopen jaar begeleiden we 5.343 slachtoffers en daders van partnergeweld. Wanneer er geweld mee gemoeid was, hebben we dit samen met de pleger en slachtoffer laten stoppen. We hoorden meermaals dat stoppen soms doorslaan en door onze aanpak konden we dit aanpakken en naar de toekomst voorkomen. Een veilige thuis waar je helemaal jezelf kan zijn, staat voor ons voorop.

Het is niets nieuw dat jongeren enorm geraakt zijn door de coronacrisis. De beperking van sociale contacten maakt dat zij zich zeer geïsoleerd voelen. Tijdens deze levensfase is het immers belangrijk te leren van leeftijdsgenoten een plek in de samenleving te vinden. In totaal klopten 24.920 jongeren tussen 12 en 25 jaar aan bij één van de 56 JAC’s (Jongerenaanbod van het CAW) met hun kopzorgen. Jongeren komen tot bij het JAC met vragen of problemen rond relaties, persoonlijke problemen, armoede, schulden, basisrechten of wonen. Jongeren zijn digital natives en chatten er op los. We vonden het cruciaal om de openingsuren van de chatbox uit te breiden tijdens de coronalockdowns. Jongeren maakten er ook ruimschoots gebruik van. We zagen maar liefst een stijging van 300 procent meer chatgesprekken tijdens de eerste lockdown. We sprongen verder op de digitale trein en organiseerde in samenwerking met enkele jeugdbewegingen, zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen en KSA het afgelopen jaar enkele online livesessies op hun sociale media kanalen. Leiding en leden konden vragen stellen aan onze professionele hulpverleners. Zo bereikten we meer dan 13.000 jongeren en tonen we hen dat iedereen het wel eens moeilijk heeft en dat dit helemaal OK is.

Sofasurfers, jammer genoeg geen hip airbnb principe, maar jongeren die geen vaste thuis hebben en logeren op de sofa bij vrienden en familie. Wij contacteerden deze jongeren om te horen of ze een slaapplek hadden. Indien dit niet het geval was, boden wij hen een veilig alternatief in onze opvang. Voor jongeren die in deze coronacrisis vaststelden dat thuis wonen niet meer wenselijk of mogelijk was boden we de nodige handvatten en begeleiding zodat zij zelfstandig konden gaan wonen.

Blijf in uw kot, maar wat als je geen thuis hebt? Toen alles gesloten was, waren de CAW-inloopcentra één van de weinige plekken waar daklozen nog terecht konden om eventjes uit te rusten, iets te drinken of een babbeltje te slaan. Dit geeft een tegengewicht voor de vele diensten die op afspraak werken en enkel online dienstverlening aanbieden. In 2020 ondersteunden we 23.302 mensen in een instabiele woonsituatie. 1012 bedden waren dag en nacht beschikbaar voor mensen in nood. 3.318 personen verbleven in de opvangcentra van de CAW’s.

Voor dak- en thuislozen gingen we nog een stapje verder. Een jaar geleden was het plots verboden om even uit te rusten op een bankje. Dit werd afgekondigd als één van de coronamaatregelen. Voor u en ik is dit geen enkel probleem. Wij hebben thuis stoelen en bankjes genoeg om even uit te rusten, maar voor daklozen is dit een onmogelijke opdracht. Waar moeten zij heen als alle openbare plekken de deuren sluiten? Wij zorgden voor een attest zodat ze toch op een bankje konden rusten.

We installeerden een gratis 0800 nummer voor gedetineerden zodat zij omwille van het stoppen van bezoeken in de gevangenissen toch contact met de buitenwereld konden houden en nieuws ontvingen over hun kinderen en familie.

Alleenstaanden en nabestaanden boden we hulp en dit in samenwerking met andere actoren op het terrein. De troostplekken waren een plaats waar mensen terecht konden en ons hulpaanbod konden vinden. Samen met lokale besturen en samenlevingsopbouw zorgden we in vele kwetsbare buurten voor een warme tas koffie voor wie nergens anders terecht kon. Onze inloopcentra bleven open en zorgden voor de mogelijkheid om een douche te nemen, zich eventjes op te warmen zodat cliënten weer fris en met veel moed de komende dag konden tegemoet gaan. Een voedselpakket of warme afhaalmaaltijd bracht voor velen soelaas.

In het voorbije coronajaar hebben ook wij nieuwe groepen cliënten ontvangen, zoals kleine zelfstandigen, mensen uit de vrijetijd- en culturele sector maar ook doorsneegezinnen die door het wegvallen van een of meerdere inkomens in een kwetsbare situatie terechtkwamen.

Plots geconfronteerd met een uitkering omwille van ziekte of werkloosheid en de administratieve mallemolen die zich digitaal aandient, kan niet alleen onoverkomelijk lijken en op de zenuwen werken maar geeft een enorme druk op het dagelijkse leven. Indien op het einde van de maand deze uitkeringen nog niet op de rekening staan, de luttele spaarcenten er reeds zijn doorgejaagd of je ontdekt dat je geen recht hebt op een uitkering, de schulden zich blijven opstapelen, …… kan het allemaal teveel worden. De CAW’s boden een begripsvolle ondersteuning en contacteerden uitkeringsstellingen, schuldeisers om vooralsnog schot in de financiële situatie van cliënten te krijgen.

Zo hebben wij in 2020 heel wat gezinnen en individuen geholpen. En dit blijven we in 2021 met veel trots verder zetten. Want iedereen moet in zijn of haar leven ooit kleine of grote gevechten leveren om zijn plaats te vinden in de wereld en tegenslagen het hoofd te bieden. Sommigen veel, anderen soms. Nu eens met zichzelf, of met hun omgeving of dan weer tegen maatschappelijke onrechtvaardigheden. CAW ondersteunt mensen in die worsteling en vecht met je mee tegen die onrechtvaardigheden.

De jaarcijfers 2020 vind je via: www.caw.be/jaarcijfers2020.

 

Anita Cautaers

Maart 2021