Dak boven het hoofd van 81 gezinnen en 65 alleenstaanden

In afwachting van hun afbraak of renovatie blijven in Vlaanderen heel wat woningen een langere tijd leegstaan. In Gent alleen al gaat het om zo’n 1.500 sociale woningen. Tezelfdertijd hebben steeds meer mensen het moeilijk om een dak boven het hoofd te vinden of te houden. Project Leegstand van CAW Oost-Vlaanderen gaat daarom – met financiële ondersteuning van Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen – aan de slag met leegstaande sociale woningen om kwetsbare huurders een tijdelijke woonoplossing te bieden. Intussen vonden al 81 gezinnen en 65 alleenstaanden zo een tweede adem en de vraag blijft toenemen.

Waar maakt Project Leegstand het verschil?

Project Leegstand helpt mensen die op korte termijn een woonplaats nodig hebben omdat ze geen alternatieven hebben. Het gaat onder meer om mensen die hun woning moeten verlaten omdat hun woning onbewoonbaar verklaard werd, mensen die uit hun huis gezet werden, mensen die zonder woonoplossing een voorziening (psychiatrie, bijzondere jeugdzorg, gevangenis, opvangcentra voor dak- en thuislozen …) verlaten of mensen die dreigen dakloos te worden door bijvoorbeeld een echtscheiding of schuldenproblematiek. Tijdens hun verblijf worden mensen ondersteund en begeleid naar een meer duurzame oplossing: een betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame woning.

Rust en leegstand

Het project heeft twee hoofddoelstellingen. Els Goossens, coördinator Wonen van CAW Oost-Vlaanderen: “Ten eerste is het de bedoeling om kwetsbare mensen uit de dakloosheid te houden. Via dit project kunnen ze terecht in een tijdelijke woning en krijgen ze de nodige woonbegeleiding, rust en ruimte om uiteindelijk een meer duurzame woonoplossing te vinden.
Ten tweede kunnen we met dit project de leegstand van sociale woningen bestrijden door ze zinvol te gebruiken in afwachting van renovatie of afbraak. Zo werken we meteen ook aan de negatieve perceptie en gevolgen van leegstaande sociale woningen.”

Hoe werkt het?

Wanneer een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij tijdelijk leeg komt te staan, kan de maatschappij instappen in Project Leegstand. CAW Oost-Vlaanderen huurt dan de woning en knapt ze op zodat er minstens sanitair, elektriciteit en verwarming ter beschikking zijn en ze voldoet aan de minimale eisen van de Vlaamse Wooncode. De lokale diensten huisvesting voeren de technische controles uit op de woningen.
Via netwerkpartners (zie hieronder) worden vervolgens cliënten in de woning ondergebracht, gedurende maximaal zes maanden (verlengbaar met zes maanden). Cliënten betalen op hun beurt aan CAW Oost-Vlaanderen een vergoeding en laten zich begeleiden zodat ze uiteindelijk doorstromen naar een meer duurzame woonoplossing.

Samenwerking

Project Leegstand is een samenwerking van verschillende partners. Voor de woningen wordt er samengewerkt met sociale huisvestingsmaatschappijen (onder meer WoninGent, Gentse Haard, Volkshaard, ABC, De Volkswoningen, SHM Denderstreek, CVBA Wonen, Eigen Dak, Hulp in Woningnood, GMVW Zele, Ninove Welzijn, Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting). De begeleiding van cliënten wordt opgenomen door verschillende partners waaronder diensten van steden en gemeenten, VAPH-organisaties, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, diensten van Justitie enz. CAW Oost-Vlaanderen coördineert.

Alle informatie en recente cijfers van Project Leegstand vind je in deze infobrochure.