De onbezongen helden van de gevangenis: hoe CAW-medewerkers het verschil maken

Wie aan helden denkt, denkt vaak aan personen die een cape dragen of gedurfde daden van moed verrichten. In de gevangenis van Oudenaarde zijn het de CAW-medewerkers die een verschil maken in het leven van gedetineerden. Samen met Jeroen Van Luchene, Vlaams beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, duiken we in de samenwerking met deze medewerkers.

Jeroen Van Luchene: “Eerst wat duiding. De gevangenis is federale materie, hulp- en dienstverlening is dan weer gemeenschapsmaterie. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om binnen de Vlaamse bevoegdheden een aantal organisaties te subsidiëren om hulp- en dienstverlening in de gevangenis aan te bieden. Ik zorg ervoor dat alle partijen hun werk in optimale omstandigheden kunnen doen en dat de Vla amse doelstellingen bereikt worden. Een van die organisaties, en meteen een heel belangrijke, is het CAW.”

Wat is precies de opdracht van het CAW binnen de gevangenismuren?

“Binnen het CAW is er een team justitieel welzijnswerk (JWW). Daar zijn trajectbegeleiders actief die specifieke ondersteuning geven aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving. Ze zorgen onder meer voor administratieve ondersteuning en helpen ook het netwerk van de gedetineerden. Zo proberen ze onder andere het contact met de kinderen of de ouders te faciliteren. Ze volgen de gedetineerden psychosociaal op en geven uitleg bij hun juridische situatie. Verder bereiden ze het moment voor waarop gedetineerden de gevangenis mogen verlaten. Ten slotte volgen ze ook de woonsituatie op.”

Dat is een hele boterham! Lukt dat wel allemaal?

“Dat is inderdaad moeilijk. De trajectbegeleiders van het CAW doen supergoed werk en verdienen een dikke chapeau. Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde en geëngageerde mensen die alles geven. Ik ben er echt heel blij mee. Maar je ziet ook wel in dat hun takenpakket heel uitgebreid is. Op dit ogenblik hebben we 2,5 voltijdse trajectbegeleiders die instaan voor 170 gedetineerden en hun directe sociale omgeving. Dat is moeilijk haalbaar. Dat ze met zo weinig zijn heeft te maken met de beperkte financiën.”

Organisatieondersteuner en een batterij vrijwilligers

“Naast de 2,5 voltijdse trajectbegeleiders hebben we ook een halftijdse organisatieondersteuner in het JWW-team die helpt met de praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening. Gelukkig krijgen we in Oudenaarde veel hulp van onze fatik, een gedetineerde die ons helpt. Daardoor kan de organisatie-ondersteuner ook inzetten op activiteiten binnen het domein welzijn en gezondheid. Hij gaat langs bij nieuwe gedetineerden om ons aanbod toe te lichten en te zorgen dat de gedetineerden op de hoogte zijn van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Oudenaarde.”

“En laten we zeker de vele vrijwilligers van het CAW niet vergeten! Zo zijn er vrijwilligers voor het kinderbezoek, bezoekvrijwilligers voor gedetineerden die geen bezoek krijgen, buddywerking, mensen die komen koken, spelletjes spelen of schaakles geven. Stuk voor stuk échte helden. We zijn blij dat we een beroep kunnen doen op de knowhow en het engagement van alle organisaties waar we mee samenwerken. Het CAW, als grootste organisatie, in het bijzonder.”

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 11, nr. 1, jan-feb-maa). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.