Een betere hulpverlening voor gezinnen

In een jaarverslag blik je terug naar wat het voorbije jaar gebeurd is. Omdat navelstaren ons ding niet is, bevroegen we een aantal partners rond de samenwerking van het voorbije jaar. Binnen het thema ‘familiaal geweld’ gingen we in gesprek met Kelly Vandewiele, maatschappelijk werker bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Hoe is de samenwerking met het CAW tot stand gekomen en hoe verloopt die momenteel?

Als onderdeel van mijn werk voor het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), werk ik samen met de collega’s van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor de hulplijn 1712 Oost-Vlaanderen. Dit is een zeer fijne samenwerking, een kruisbestuiving. Hierdoor heb ik een beter zicht op de werking van het CAW, waarvoor mensen allemaal terecht kunnen bij jullie. Bij vragen, twijfels kunnen we steeds terecht bij de collega’s van het telefonisch onthaal om te overleggen. Daarnaast zit ik ook samen met het CAW aan de dossierbehandelingstafel van de ketenaanpak. Ook deze samenwerking met verschillende teams binnen CAW loopt goed.

Samenwerken is volgens mij er voor zorgen dat er een betere hulpverlening kan zijn voor gezinnen.

Welke verwachtingen heb je rond de samenwerking en hoe worden die voor jou ingelost?

Samenwerken is volgens mij er voor zorgen dat er een betere hulpverlening kan zijn voor gezinnen. Door de rechtstreekse contacten met de betrokken hulpverleners binnen CAW, kunnen we er voor zorgen dat de hulpverlening afgestemd is op wat individuen en gezinnen nodig hebben en dat er sneller kan bijgestuurd worden.

Wat apprecieer je aan de samenwerking met ons CAW?

Je leert gezichten kennen binnen de verschillende teams. Je hebt aanspreekpunten, en je kan snel afstemmen, of samen met het gezin in gesprek gaan.

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

Dat de vlotte samenwerking kan blijven bestaan, dat we elkaar in beide richtingen blijven vinden en op die manier onze kennis en expertise kunnen blijven delen.

Kan je wat meer vertellen over het begrip ‘ketenaanpak’?

Intrafamiliaal geweld is een omvangrijke maatschappelijke kwestie die verweven is met problemen op verschillende leefdomeinen, zoals huisvesting, financiën, sociaal, psychisch en lichamelijk functioneren. Voor individuele diensten is het daardoor moeilijk om het geweld alleen met eigen middelen en expertise op te lossen. Een samenwerking biedt meer mogelijkheden. De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld is een samenwerking tussen politie en parket, hulpverlening en bestuur. Door samen te werken pakken we intra-familiaal geweld op een multidisciplinaire manier aan. Belangrijk, want het probleem situeert zich in verschillende domeinen.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in ons jaarverslag 2022. Je leest er niet alleen wat we hebben gerealiseerd, we tonen ook steeds onze blik op de toekomst. Lees hier het jaarverslag.