ESF-dossier Halle-Vilvoorde goedgekeurd

Het CAW Halle-Vilvoorde is tevreden de ESF subsidie ter waarde van 80.000 euro te hebben binnengehaald voor de financiering van het project “Samen voor anders organiseren – Werkbare jobs binnen CAW Halle-Vilvoorde”.

Onze organisatie ontstond als “CAW Halle-Vilvoorde” in 2014 na een door de Vlaamse Gemeenschap opgelegde fusie tussen CAW Delta (Halle en Asse) en CAW regio Vilvoorde (Vilvoorde) en een bijkomende toevoeging van de zorgregio Tervuren. Deze “extern” opgelegde fusie (en bijhorende schaal- en regiovergroting) had vanzelfsprekend een enorme impact op de organisatiestructuur en medewerkers van beide werkingen.

Hoewel we al een aantal ingrijpende stappen gezet hebben na deze fusie, blijven we op andere punten als organisatie nog sterk zoekende en merken we nog verschillende snelheden, werkkaders en organisatiemethodes over alle teams en regio’s heen. Dit zorgt soms voor onduidelijkheden, misverstanden, … zowel op organisatorisch vlak als op het individuele medewerkersniveau.  Deze “interne” uitdagingen worden versterkt door een aantal “externe” factoren. Het aantal en de complexiteit van hulpvragen stijgt, de complexiteit en diversiteit van doelgroepen groeit, vertrouwde zorgregio’s verdwijnen en nieuwe eerstelijnszones verschijnen, …

Als CAW Halle-Vilvoorde willen we daarom samen met onze medewerkers en teams nadenken over andere en vernieuwende organisatievormen en -methodes die ons beter in staat stellen om de huidige werkbaarheidsproblemen aan te pakken, beter in te spelen op de toekomstige noden en verwachtingen en medewerkers meer duurzame en werkbare loopbanen aan te bieden.

Download: ESF-dossier