Het project is gegroeid vanuit een nodenbevraging rond het thema energie

Bij veel mensen heeft de energiecrisis er zwaar ingehakt. Dat merkten ze ook bij Ons Centrum is Leopoldsburg. Daar stelden ze via een nodenbevraging vast dat er veel vragen zijn rond het thema energie. Daarom startte SAAMO Limburg samen met CAW Limburg het project ‘Koffie & formulieren’ op. Ann Severens van CAW Limburg staat in Leopoldsburg klaar om vanuit haar expertise over de energiecrisis iedereen te helpen met formulieren.

Ann Severens

Hulpverlener Ambulant team Noord

Dag Ann. Zou je iets over jou en jouw loopbaan kunnen vertellen?

Sinds mei 2023 werk ik binnen het project Energiecrisis van CAW Limburg. Aangezien ik in 1992 afgestudeerd ben als maatschappelijk werker ben ik al enkele jaren actief op de arbeidsmarkt. Mijn loopbaan bestaat uit 2 delen, ik werkte een aantal jaren in het algemeen welzijnswerk en daarna in openbare bibliotheken.

In het algemeen welzijnswerk was ik actief in een OCMW en in VZW De Goede Plek in Geel, een jongerenopvangcentrum, dat later deel ging uitmaken van VZW De Meerpaal en nu bij CAW De Kempen hoort.

Binnen de openbare bibliotheken werkte ik als medewerker van de jeugdafdeling in bibliotheek Maasmechelen en als bibliothecaris in Overpelt en Pelt. Ik heb hier jaren met veel goesting gewerkt, maar voelde ook nog regelmatig de hulpverlening aan me trekken. Het project Energiecrisis was een mooie kans om opnieuw de sprong te wagen.

Wat is ‘Koffie & formulieren’?

Het is wat je hoort: ‘Koffie & formulieren’. De vlag dekt hier vrij goed de lading.

We bieden ‘Koffie & formulieren’ om de 2 weken aan in Ons Centrum, een Erkende Vereniging waar Armen het Woord Nemen van SAAMO in Leopoldsburg. We werken samen met opbouwwerkers en vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de koffie altijd al klaarstaan en zorgen mee voor een warm onthaal. Iedereen kan hier terecht met een vraag over formulieren, uiteraard zowel op papier als digitaal. De vrijwilligers zijn ook actief als digi-assistenten en gaan aan de slag met een aantal digitale vragen, bijv. over het installeren van itsme. Hierin kunnen we heel mooi verbindend werken.

Het project is gegroeid vanuit een nodenbevraging bij bezoekers en vrijwilligers van Ons Centrum. We hoorden een aantal concrete vragen over o.a. energiefacturen, energiecontracten en het Sociaal Tarief voor Energie. De opbouwwerkers vertelden dat er ook veel vragen over papieren en administratie binnenkomen bij Ons Centrum. Als we dit koppelen aan het belang van outreachend werken in de hulpverlening kom je uit bij het project ‘Koffie & formulieren’.

‘De vrijwilligers hebben de koffie altijd al klaarstaan en zorgen mee voor een warm onthaal.’

Wat willen jullie bereiken met dit project?

Met het project willen we de hulpverlening toegankelijker maken en onderbescherming aanpakken. We gaan na waarop mensen recht hebben en ondersteunen hen om hierin stappen te zetten. Een andere optie is dat we hen doorverwijzen naar de juiste dienst. We willen een netwerk creëren tussen bezoekers van Ons Centrum en tussen bezoekers en diensten.

Welke partners zijn betrokken bij ‘Koffie & formulieren’?

‘Koffie & formulieren’ is een samenwerking tussen het Ambulant team Noord (CAW Limburg) en Ons Centrum (SAAMO). We werken o.a. samen met de straathoekwerker, de sociale dienst en andere gemeentelijke diensten in Leopoldsburg.

Je bent ondertussen al een tijdje met het project ‘Koffie & formulieren’ bezig. Wat zijn de eerste reacties?

Zowel de medewerkers van SAAMO als ikzelf ervaren het als een zeer positief project. We laten bezoekers kennismaken met de hulpverlening en kunnen zo een brug maken o.a. naar het CAW, OCMW, en de sociale dienst van de mutualiteiten. Een aantal personen met een hulpvraag heb ik eenmalig gezien, een aantal zag ik meerdere keren. Bij enkelen is er ook een begeleidingstraject van langere duur uit gegroeid.

De meerderheid van de vragen, zijn gerelateerd aan het thema wonen. Hierin zitten o.a. vragen over energiefacturen en contracten, vragen naar een huursubsidie, meldingen over slechte huurwoningen en vragen over huurcontracten.

Daarnaast krijgen we ook vragen o.a. over het maken van een online afspraak bij een bepaalde dienst, over sociale uitkeringen en over een abonnement bij de Lijn.

‘Zowel de medewerkers van SAAMO als ikzelf ervaren het als een zeer positief project.’

Hoe kunnen medewerkers contact leggen met de werking energiecrisis? En cliënten? Hoe verloopt de doorverwijzing naar ‘Koffie & formulieren’?

Mensen kunnen bellen naar ons gratis nummer 0800 13 500 of een mail sturen naar energiecrisis@cawlimburg.be.

Wil je graag nog iets toevoegen of delen?

De energiecrisis heeft er bij een aantal mensen zwaar ingehakt. Het is goed dat zij de weg naar ons vinden, maar tegelijkertijd voel ik ook onmacht omdat er een groep kwetsbare personen is waarvoor we zelden een structurele oplossing kunnen aanbieden. Er is nood aan een langere termijnvisie om kwetsbare gezinnen te beschermen tegen hoge energiefacturen. Hiervoor is er een sociaal rechtvaardig energie- en klimaatbeleid nodig. Als CAW moeten we samen met andere welzijnsdiensten en middenveldorganisaties wegen op het sociaal beleid van de toekomst.