CAW stelt expertise over huiselijk geweld ter beschikking van apothekers

Apothekers zullen huiselijk geweld mee helpen detecteren. Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) wil de Vlaamse apothekers, die door COVID-19 al meer onder druk staan, hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom werd er bijkomend een samenwerking opgezet met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Door de isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, verwachten experten een stijging van het aantal gevallen van intra-familiaal geweld. Lokale apothekers zijn, net als anders, laagdrempelig, goed bereikbaar, behoren tot essentiële dienstverlening en daarom goed geschikt als meldpunt.

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen gebruik maken van een codewoord: ‘masker 19’. Dit naar voorbeeld van Frankrijk en Spanje, waar ze een stijging zien van het huiselijk geweld tijdens de quarantaine. VAN is blij met dit initiatief en onderschreef reeds deze manier van werken.

VAN en CAW stellen volgende procedure voor: een slachtoffer van huiselijk geweld kan bij de apotheker vragen naar een ‘masker 19’. De apotheker zal antwoorden dat dit type masker besteld moet worden en vraagt het slachtoffer om zijn of haar contactgegevens (waaronder adres en telefoonnummer) achter te laten. De apotheker kan op die manier de CAW-hulpverlening  contacteren via het gratis nummer 1712. De hulpverlener van het CAW zal telefonisch contact opnemen met het slachtoffer, om advies en ondersteuning te bieden en te bemiddelen. Men zal ook een inschatting maken of de politie ingelicht moet worden, zodat die ter plaatse kan gaan. Slachtoffers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CAW via e-mail of chatten met een professionele hulpverlener (www.caw.be). Dit is anoniemer dan bellen wanneer partners samen thuis zijn.

Indien mogelijk zal de apotheker het slachtoffer een briefje meegeven, met daarop het gratis nummer 1712 en de contactgegevens van het CAW. Bij dreigend levensgevaar wordt aangeraden om de politie te contacteren.

Op deze manier dragen apothekers bij aan de zorg voor kwetsbaren, die het tijdens deze crisis extra moeilijk hebben.

Minister Wouter Beke bevestigde dat dit plan zal worden opgenomen in de Vlaamse Crisishulpnota.

 

Perscontact:

Anita Cautaers, directeur CAW Groep

0492 73 54 23 – anita.cautaers@cawgroep.be

 

Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk

0476 77 78 28 – hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be 

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) versterkt welzijn

Het CAW zet zich in voor het algemeen welzijn en verleent hulp aan iedereen met een vraag of probleem. Bij de CAW’s staat de zorg voor kwetsbare mensen centraal. Hierbij streven we ernaar mensen terug verbinding te laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Dit streven naar een warme solidaire samenleving kunnen we enkel in samenwerking met anderen en met voldoende middelen realiseren. We zijn allemaal een meerwaarde voor elkaar. CAW verbindt. Meer informatie: www.caw.be.

 

Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen. VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de  ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventie- en gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker. VAN benut hiervoor de complementariteit die heerst binnen de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Voor meer informatie zie: www.vlaamsapothekersnetwerk.be

 

 

Download: Affiche Masker19