Hulp bij zinloos geweld tegen holebi's en transgenders

De voorbije weken raakten terug enkele incidenten bekend van gaybashing. Deze vorm van geweld valt onder de noemer van de zogenaamde haatmisdrijven, waarbij in dit geval de seksuele geaardheid van het slachtoffer de aanleiding vormt voor intolerantie en geweld.

Uit recent onderzoek (D’Haese, Dewaele, Van Houtte, 2014) blijkt dat negen op de tien holebi’s ooit in aanraking is gekomen met verbaal of psychisch geweld, drie op tien met fysiek geweld en twee op tien met materieel geweld .

‘Veelal halen echter enkel de extreme gevallen van ‘gaybashing’ de media omdat er gewenning optreedt, terwijl verbale uitingen van homofobie behoren tot de orde van de dag’, aldus Roelens (2018).

Ben je slachtoffer of getuige van – al dan niet gender gerelateerd – geweld (in de ruime zin van het woord), dan kan je bij het CAW terecht.

Een normale reactie op een abnormale gebeurtenis

Wanneer men slachtoffer of getuige is van een schokkende of traumatische gebeurtenis zijn er drie mogelijke reacties: vluchten, vechten of bevriezen. Het is heel moeilijk om in te schatten op welke manier je zelf zal reageren. Ook de dagen, weken, maanden erna kunnen twee personen in dezelfde situatie zich anders uiten. De ene is emotioneel, de andere eerder verdoofd. Sommigen zoeken contact met anderen en hebben de nood om erover te praten en anderen kunnen dit enkel alleen beleven en verwerken. De impact is in die eerste momenten moeilijk in te schatten: bij sommige slachtoffers komt de klap veel later. Wij benadrukken dat ‘elke reactie een normale reactie is op een abnormale gebeurtenis’. Er bestaat geen standaard manier om te reageren.

Het verwerkingsproces is altijd een combinatie tussen vermijding en herbeleving.

Maak ruimte voor zowel het gewaarworden van je eigen gedachten en gevoelens bij de gebeurtenis (herbeleving) als voor vermijding: momenten of periodes waarbij je opnieuw je dagelijkse routine opneemt – bijvoorbeeld werken – of afleiding zoekt in sport of ontspanning. De wisselwerking tussen vermijding en herbeleving blijft lange tijd aanwezig. Zeker wanneer er nieuwe berichtgeving is in de pers over – al dan niet gender gerelateerd – geweld kan dit opnieuw iets triggeren bij slachtoffers die eerder reeds zoiets meemaakten.

Slachtoffers van alle misdrijven, rampen en aanslagen, verkeer, getuigen van alle voorgaande zaken en nabestaanden van traumatische overlijdens zoals zelfdoding en moordzaken kunnen bij het CAW terecht voor slachtofferhulp. De hulp is gratis. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen er terecht. Wat je vertelt, is vertrouwelijk.

Wat kan slachtofferhulp voor jou betekenen?

• Je krijgt emotionele ondersteuning en begeleiding bij de verwerking van de gebeurtenis. Wij volgen hierbij het tempo van de cliënt en hebben hierbij aandacht voor de specifieke noden en verwachtingen van onze cliënten, want ‘een schokkende of traumatische gebeurtenis verwerken is een individueel proces’.
• Je krijgt juridische informatie en advies. Je krijgt informatie over je rechten als slachtoffer en over mogelijke procedures. Indien je slachtoffer bent van een opzettelijke gewelddaad waarbij de dader onbekend of insolvabel blijkt, wordt bekeken of er een mogelijkheid is om een dossier in te dienen bij het schadefonds. Via het CAW kan je de juiste juridische informatie verkrijgen over de voorwaarden en procedure alsook wie je daar verder bij kan ondersteunen.
• Je krijgt administratieve en praktische ondersteuning.

Contactgegevens

Ben je slachtoffer, getuige of betrokkene van een traumatisch incident of een schokkende gebeurtenis?

Voor hulp in je buurt kijk op www.caw.be, bel 0800 13 500 of chat via www.caw.be
Voor meer informatie ga naar www.slachtofferzorg.be.

Meer informatie: geraadpleegd onderzoek

Onderzoek D’Haese, Dewaele, Van Houtte (2014): de resultaten blijken uit een grootschalige online bevraging die binnen het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid werd verricht door de vakgroep Sociologie van UGent. Het gaat hierbij evenwel om een onderzoek met een niet-representatieve steekproef. De cijfers moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en kunnen niet zomaar veralgemeend worden naar alle holebi’s in Vlaanderen.

Onderzoek Jonas Roelens (2018): Jonas Roelens is onderzoeker bij UGent waar hij momenteel onderzoek doet naar de evolutie van homoseksualiteit in de middeleeuwen.