Hulplijn 1712: sterker en beter

De gratis en anonieme hulplijn 1712 werd, ondertussen acht jaar geleden, opgestart om vragen van burgers over geweld, misbruik en kindermishandeling te beantwoorden. 1712 biedt professionele hulp, geeft informatie en advies en maakt mensen wegwijs naar de juiste hulpverlening. Het is een onafhankelijke hulplijn, georganiseerd in elke provincie door de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), bemand door hulpverleners die ervaring hebben met deze problematiek.
In 2018 contacteerden meer dan 5000 personen de hulplijn. Dat aantal stijgt jaar na jaar. Het bewijst het belang van zo een hulplijn.

Wat zijn de nieuwe plannen?

De bekendheid van 1712 wordt steeds groter. Maar er is nog werk aan de winkel.
In de toekomst wil de hulplijn sterker inzetten op de bekendmaking van het gratis nummer 1712 om zo nog meer personen te bereiken en te sensibiliseren voor de problematiek. “We moeten zoveel mogelijk burgers met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling hun weg laten vinden naar 1712”, zegt Wim Van de Voorde, coördinator van 1712. “We gaan hierbij ook samenwerken met andere sectoren en partnerorganisaties om proactief over 1712 communiceren.”

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Wanneer is het niet meer OK?

Zo lanceerden in november 2019 Sensoa, vzw Zijn en Zij-kant de campagne ‘Is ’t Oké? Niet zeker? Check het!’ De bedoeling is om mensen bewuster te doen kijken naar de ‘grijze zone’ rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne wil hen aansporen om gedrag te checken bij zichzelf (“ben ik wel oké bezig?”), bij de ander (“voelt het nog oké voor jou?”) en bij de omstaander (“is alles nog oké in die situatie?”). Door te sensibiliseren wil de campagne grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Wie hier vragen over heeft wordt in de campagne toegeleid naar de hulplijn 1712.

1712 zet in op sport en cultuur

De vele getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en de cultuursector tonen aan dat ook in deze sectoren nood is aan een hulplijn waar mensen terecht kunnen met vragen. In de professionele sportwereld komt ongeveer 17% van de jonge Vlaamse sporters in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de professionele cultuursector werd 15% van de vrouwen gedwongen of gechanteerd tot seksueel contact. Dit zijn sectoren waar heel veel Vlamingen rechtsreeks of onrechtstreeks bij betrokken zijn. Zo is 1 op 4 Vlamingen lid van een sportclub, 8 op 10 Vlamingen neemt deel aan cultuur. De eerstvolgende 1712-campagne wil dan ook vooral inzetten om breed rond dit thema te sensibiliseren.

Je kan ook chatten met 1712

Sinds 2019 is 1712 ook bereikbaar via chat. De cijfers van het voorbije halfjaar tonen aan dat minderjarigen veel makkelijker communiceren via chat dan via telefoon. ‘De afgelopen maanden steeg het aantal chatoproepen en we verwachten dat die stijgende lijn zich zal verderzetten’ zegt Wim Van de Voorde. ‘Om die minderjarigen beter te bereiken, willen we het chataanbod meer in de verf zetten in onze externe communicatie. Ook het aanbod van de online hulpverlening zal worden versterkt.  Daarnaast willen we komen tot betere samenwerking en afstemming met andere telefonische en online hulplijnen’.

Meer info over 1712 kan je terugvinden op 1712.be.