Instructievideo’s over familiaal geweld en slachtofferhulp voor hulpverleners

Familiaal geweld herkennen – zoals partnergeweld of ouderenmis(be)handeling – is voor hulpverleners vaak niet eenvoudig. Nog moeilijker is het om  de betrokkenen naar hulp te leiden. Daarom maakte CAW Oost-Vlaanderen voor professionele hulpverleners over dit thema 3 geanimeerde instructievideo’s. Met deze video’s kunnen de betrokken professionals familiaal geweld detecteren, krijgen ze een overzicht van ons hulpverleningsaanbod én tonen we hoe die toeleiding naar het CAW gemakkelijker kan verlopen.

‘Waarom zou praten met een buitenstaander iets doen aan onze oplopende ruzies?’ Die vraag houdt  mensen tegen om de stap naar hulpverlening te zetten. Jammer, want zo stopt de geweldspiraal niet. Politie wordt vaak opgebeld om tussenbeide te komen en de rust te herstellen. En dat lukt soms ook, maar meestal is die rust van korte duur omdat er niets wezenlijks verandert aan de spanningen binnen het gezin. Daarom is het belangrijk dat de politie en andere professionele hulpverleners in die situaties aangeven dat er hulp beschikbaar is, onder andere bij het CAW. We tonen met deze instructievideo’s hoe het eraan toegaat en waarom erover praten wél iets kan veranderen.

Korte video’s op maat

Om professionele hulpverleners te helpen partnergeweld en ouderenmis(be)handeling te detecteren, maakten we drie animatievideo’s met info en tips. Zo is er een video:

Naast deze thema’s vind je in elk filmpje het hulpaanbod van het CAW, zoals de hulplijn 1712, koppelbegeleiding en VLOCO. Elke instructievideo richt zich tot een specifieke beroepsgroep.

Niets doen is geen optie: familiaal geweld lost zichzelf niet op.

Een nieuw en krachtig werkinstrument

De instructievideo’s vertrekken zo veel als mogelijk vanuit het perspectief van de professionele hulpverlener. We geven aan wat minimaal over familiaal geweld geweten moet zijn. Zo streven we ernaar professionele hulpverleners een duidelijker beeld te bieden over wat het CAW kan betekenen in zulke situaties. Want niets doen is geen optie: familiaal geweld lost zichzelf niet op.

Bekijk hier de video’s.

De video’s zijn een initiatief van CAW Oost-Vlaanderen en kwamen tot stand met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en Slachtofferhulp Nederland.