Samenwerking CAW's BML en De Kempen

Intensieve samenwerking CAW's De Kempen en Boom Mechelen Lier

CAW De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier gaan een intensieve samenwerking aan. Medewerkers en middelen zullen voor verschillende diensten samenkomen. Met één doel: focussen op sterke hulpverlening. De besturen van beide Centra voor Algemeen Welzijnswerk maakten deze beslissing op een gezamenlijk overleg op 23 september.

Stijgende nood aan zorg vraagt om meer samenwerking

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Samen met andere welzijnsorganisaties stellen ze vast dat de zorgnoden van de bevolking alsmaar toenemen. Denken we aan de actuele noden voor mentaal welzijn, woonproblemen, intra-familiaal geweld of financiële problemen.

“Samenwerking is een must voor elke welzijns- en zorgorganisatie. Zo kunnen we de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de hulpverlening”, zegt Frans Heylen, directeur van CAW De Kempen. “In de samenwerking met CAW Boom Mechelen Lier richten we ons beiden op de Eerstelijnszones in eigen regio. Binnen die zones maken we een prioriteit van een versterkte samenwerking met de lokale besturen.”

Meer doen met dezelfde mankracht

Beide CAW’s investeren momenteel in ondersteunende diensten zoals ICT, personeelszaken, communicatie, registratie, kwaliteitszorg, boekhouding en infrastructuur. Het samenbrengen van deze centrale diensten zal bijdragen tot het versterken van de bedrijfsvoering en voor efficiëntere organisaties zorgen. Dit najaar werken de organisaties voor elk van deze diensten een gedetailleerd traject uit, om in 2022 echt van start te gaan.

De werking van beide CAW’s heeft heel wat gelijkenissen en vergelijkbare uitdagingen. Met deze samenwerking kunnen we bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd bieden. Het nauwer samenwerken tussen beide CAW’s kan ook een positieve invloed hebben bij het versterken van de kerntaak: hulpverlening aanbieden. “Het feit dat meer mensen samen denken, organiseren, taken verdelen, leidt tot betere en efficiëntere hulpverlening. Wanneer bovendien ook de menselijke expertise, het materiaal en de infrastructuur samen gebruikt worden, leidt dit tot een aanzienlijke versterking van de draagkracht van elk CAW” zegt Bart Claes, directeur van CAW Boom Mechelen Lier.

“De voordelen van deze nieuwe samenwerking zijn enorm”, vult Frans Heylen aan. “Het uitbouwen van meer deskundigheid bij onze medewerkers, meer tijd voor specifieke investeringen in ICT en Cloud-toepassingen, het versterken van de rekrutering van hulpverleners en infrastructuurkosten verminderen. Zo kunnen we meer middelen vrijhouden voor wat telt in elk CAW: het bieden van hulpverlening.”

Deze vernieuwende samenwerking is een duurzame keuze, die ons klaarmaakt voor de toekomst, concluderen beide
directeurs.