Inzetten op preventie van uithuiszetting is een slimme keuze.

CAW Oost-Brabant breidt haar strijd tegen uithuisplaatsingen uit in de groot-Leuvense regio.

Afgelopen jaar voerden de CAW’s een effectenmeting uit van hun begeleidingen ter preventie van uithuiszetting. Het resultaat: dankzij deze begeleidingen kon er bij 62% van de cliënten een uithuiszetting vermeden worden!

Preventieve woonbegeleiding is een hulpaanbod dat inzet op het duurzaam voorkomen van uithuiszetting, zowel op de private als op de sociale huisvestingsmarkt. Mensen die in een slechte woonsituatie leven (vervuiling, overlast, stapelwoede, enz.), zetten zelden de stap naar hulp. In samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en andere organisaties die ons op de hoogte brengen van benarde situaties, gaan wij actief aanklampend, outreachend en mobiel aan de slag. De begeleiding bij preventie van uithuiszetting wordt altijd gecombineerd met aanklampende nazorg.

Meer ondersteuning

“In 2020 deden we vanuit CAW Oost-Brabant zo’n 100 begeleidingen ter preventie van uithuiszetting. Door samen te werken in de driehoeksverhouding verhuurder, begeleider en cliënt starten we duurzame trajecten op, met een positief effect voor elke betrokken actor,” vertelt Pamela De Dobbeleer, inhoudelijk directeur.

“De huurder behoudt een woonst en komt niet op straat terecht, de eigenaar heeft minder leegstand en klachten en het lokale bestuur hoeft geen noodwoning ter beschikking te stellen. Door de inzet van een extra preventieve woonbegeleider, in de eerstelijnszones Leuven Noord, Leuven Zuid en Leuven, kunnen we meer sociale huurders ondersteunen om uithuiszetting te voorkomen.”

Bewezen effect

Afgelopen jaar voerden de CAW’s een effectenmeting uit van hun begeleidingen ter preventie van uithuiszetting. Het onderzoek bevestigde de positieve impact voor de betrokken actoren:

  • bij 76% van de begeleidingstrajecten verminderden de klachten bij de aanmelder;
  • bij 62% van de cliënten kon de cliënt in de woning blijven en werd er dus een uithuiszetting vermeden;
  • bij 13% heeft de cliënt de woning zelf verlaten met een alternatief;
  • dankzij hulpverlening werd het sociaal (steun)netwerk van de cliënt versterkt;
  • bij 3% van de cliënten waren 10 of meer pogingen nodig om contact te leggen, een investering die vele partners niet kunnen doen.

Internationaal en Vlaams onderzoek hebben bovendien aangetoond dat rond dit thema preventief werken 3,5 keer goedkoper is dan curatief optreden. Hierbij houden ze zelfs geen rekening met alle secundaire gevolgen zoals bijvoorbeeld verlies van een job, depressie, sociaal isolement, … Investeren in preventie van uithuiszetting is dus bovenal een duurzame keuze.

Meer weten?

Wil u meer weten over wat preventieve woonbegeleiding kan betekenen voor uw gemeente of organisatie?

Neem dan contact op met Pamela De Dobbeleer via pamela.dedobbeleer@cawoostbrabant.be of 0483 69 34 30.