CAW Oost-Brabant

Het gezin terug kracht geven

Pieter heeft problemen op school. Hij heeft al een paar keren gevochten en komt steevast te laat. Het lijkt hem allemaal niet te interesseren. Na enkele gesprekken met de leerlingenbegeleider vertelt hij over hoe moeilijk het thuis is. Dat hij van hot naar haar loopt met zijn kleine zus. Dat zijn ouders vaak ruzie maken en er soms klappen vallen. Dat hij vecht op school om zijn broertje te beschermen. Doordat die niet zo goed mee kan, wordt hij veel gepest.

Samen met de leerlingenbegeleider gaat Pieter dan toch een keer naar het CLB. Samen beslissen ze een zorgoverleg te organiseren op school, waar ook de ouders van Pieter worden uitgenodigd.

Het gesprek op school valt de mama zwaar. Doordat ze in shiften werkt, ziet ze vaak niet of Pieter wel op tijd naar school vertrekt. Papa is ‘s morgens altijd heel vroeg weg voor het werk.

Ze hebben het moeilijk om financieel rond te komen, omdat kleine broer zo vaak ziek is, omdat rekeningen voor elektriciteit maar blijven komen en de auto net grote stukken heeft gehad. De stress rond de zorg voor de kinderen, het huishouden en elkaar wordt soms gewoon teveel en ze heeft het gevoel alleen maar slecht te doen.

Wanneer de CLB-medewerker voorstelt om als gezin in te stappen in ‘1 gezin 1 plan’ weet ze eerst niet of ze daar wel de moed voor heeft. Maar na enkele gesprekken, stemt het gezin toch in.

1 gezin 1 plan

‘1 gezin 1 plan’ betekent letterlijk dat we samen met een gezin 1 overkoepelend gezinsplan opstellen. Daarin onderzoekt het gezin – met een coach – welke noden of moeilijkheden er zijn én noteren ze de stappen die nodig zijn om tot oplossingen te komen. Op die manier is er overzicht en coördinatie over de hulp- of dienstverlenende organisaties heen.

Vaak gaat het op heel wat vlakken moeilijk en zijn verschillende organisaties betrokken. Die organisatie bundelen nu de krachten binnen ‘Jeugdhulp Hageland’, een innovatief intersectoraal samenwerkingsverband. De betrokken organisaties kunnen zo hun aanbod beter op elkaar afstemmen en versterken in functie van specifieke noden van gezinnen.

In totaal zijn er 12 gezinscoaches vanuit de samenwerkingspartners die op jaarbasis meer dan 200 gezinnen zullen ondersteunen om zelf aan de slag te gaan met hun gezinsplan. Want we stellen het gezin centraal. Zij behouden de regie, bepalen zelf welke hulp er nodig is, welke prioriteiten en accenten er zijn. De gezinscoach ondersteunt hen om het plan levend te houden en de nodige stappen te zetten.

Wraparound Care

We werken vanuit de visie van ‘wraparound care’. Het gezin staat centraal. Daarrond werken de verschillende professionele hulp- en dienstverleners samen, maar worden ook waardevolle andere hulpbronnen betrokken. Allemaal in het kader van dat ene gecoördineerde gezinsplan.

We willen het gezin steunen in het vinden van duurzame antwoorden, inzetten op de sterktes die er zijn binnen het gezin en oplossingen zoeken die voor hen kloppen. We gaan aan de slag om het gezin ook sociaal te versterken, we zoeken steun en inspiratie binnen hun eigen netwerk en zorgen ervoor dat het gezin zoveel als mogelijk zelf de regie blijft houden over het plan.

Voor Pieter en zijn gezin betekent dit concreet dat het financiële luik wordt opgepakt door het OCMW, dat de ouders zich laten begeleiden in het kader van hun relatie op het CAW. Voor kleine broer worden afspraken voor verder onderzoek gemaakt. Voor kleine zus start de zoektocht naar flexibele opvang, zodat Pieter niet hoeft op te passen als mama en papa werken zijn. Zo krijgt Pieter terug tijd vrij die hij graag wil inzetten binnen de speelpleinwerking in de buurt. Op school blijft hij regelmatig spreken met de leerlingenbegeleider die hij vertrouwt.