JoWW helpt jongvolwassenen

Sommige jongvolwassenen lopen wat verloren in onze maatschappij. Ze willen wel deel uitmaken van de wereld, maar ze vinden de weg niet. Werk, wonen, relaties, financies, het loopt allemaal moeilijk. Om hen te helpen is — met steun van het Europees Sociaal Fonds — het project ‘Jongvolwassenen, Werk en Welzijn’ in Oudenaarde opgezet.

Samen helpen

Marit Declercq van CAW Oost-Vlaanderen begeleidt zulke jongeren. ‘We vertrekken vanuit zowel welzijn als werk. Wij, dat zijn een reeks organisaties. Zo is er Mentor die zich vooral op het werkaspect focust. Zij proberen te vinden wat de jongvolwassenen graag doen, helpen hen met hun cv en sollicitatie. Ze staan ook in contact met bedrijven of tewerkstellingsplaatsen om jongvolwassenen aan werk, stage of een opleiding te helpen.
Het CAW werkt vooral rond welzijn. Wij proberen een zo integraal mogelijke psychosociale hulpverlening aan te bieden.
Die jongeren komen meestal via de VDAB of het OCMW naar ons. Bij het intakegesprek proberen we te bepalen wat hun noden zijn, zowel op het vlak van werk als op dat van welzijn. Tijdens de begeleiding blijkt soms dat er ook andere zaken meespelen — een trauma bijvoorbeeld — waardoor we moeten bijsturen en psychologische hulp van vzw Amon inschakelen.’

Specifieke groep

‘We richten ons vooral op jongeren met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ze durven bijvoorbeeld niet naar de winkel gaan of op de bus te stappen. Er zijn heel wat drempels die ze zelf niet kunnen overwinnen. Dan gaan we met hen aan de slag, in kleine stapjes proberen we vooruitgang te boeken. Niet alleen op het psychologisch vlak, ook heel praktisch: hoe kan ik alleen gaan wonen, hoe kan ik op eigen benen staan, hoe moet ik mijn budget beheren? Dus we proberen zo breed mogelijk te helpen.
Blijkbaar is de nood hoog, want sinds januari hebben we al meer dan vijftig jongeren begeleid. Voorlopig blijft die begeleiding individueel. Vanaf september willen we ook graag groepsactiviteiten organiseren.’

Dankbaar

Marit Declercq is heel enthousiast over dit project. ‘Ik ben erg dankbaar dat we zoveel kunnen en mogen doen vanuit onze functie. Je kan niet geloven hoe belangrijk dit voor die jongeren is, wij kunnen echt iets voor hen betekenen.’

Meer informatie

Op de website van vzw De Mentor vind je meer praktische en achtergrondinformatie.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 9, nr. 3, jul-aug-sep 2022). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.