Ketenaanpak IFG - CAW Noord-West-Vlaanderen

Het CAW Noord West-Vlaanderen is sedert september 2018 actief lid van de ketenaanpak IFG in de gerechtelijke afdeling Brugge. Deze methodiek brengt partners uit de hulpverlening, parket, politie en bestuur (gemeente en OCMW) op regelmatige basis samen voor casusoverleg in complexe dossiers IFG met een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen. 

Op basis van de resultaten van de pilootfase (2018-2020) werden begin 2021 met een nieuwe stuurgroep gesprekken gestart om deze methodiek over heel West-Vlaanderen uit te rollen. Dit heeft geleid tot een nieuw samenwerkingsprotocol, waardoor de ketenaanpak vanaf september 2021 over heel de provincie actief wordt.

Voor de ketenaanpak wordt West-Vlaanderen opgedeeld in twee regio’s, nl. de gerechtelijke afdeling Brugge en Veurne (regio KAW 1) en de gerechtelijke afdeling Kortrijk en Ieper (regio KAW 2). In elk van die regio’s wordt een operationeel team samengesteld dat de concrete dossierbespreking zal opnemen en dit vanaf 1 september 2021. 

Het CAW Noord West-Vlaanderen blijft ook in het uitgebreide operationeel team voor regio KAW 1 op dezelfde manier actief als in de pilootfase. 

Hier vindt u enkele folders waarin de methodiek van de ketenaanpak wordt toegelicht. U kunt voor meer uitleg over de ketenaanpak zelf altijd terecht bij de coördinatoren van de ketenaanpak IFG waarvan u de gegevens in de folder vindt. 

Als u betrokken bent in een dossier waarin wij samenwerken en u overweegt een aanmelding, kunt u hierover altijd vrijblijvend afstemmen met onze vertegenwoordigers in het operationeel team, Tim Govaert of Sarah Bervoets, of  u neemt contact op met onze beleidsmedewerker Ann Vandenbroucke. 

 

Met vriendelijke groeten

 

Ann Vandenbroucke
Beleidsmedewerker CAW Noord West-Vlaanderen
ann.vandenbroucke@cawnoordwestvlaanderen.be

050 66 31 50 /  0486 39 34 70

 

Tim Govaert en Sarah Bervoets
crisishulpmeerderjarigen@cawnoordwestvlaanderen.be
050 66 30 80