#Kijknietweg - campagne grensoverschrijdend gedrag sport- en cultuursector

Nieuwe 1712-campagne #Kijknietweg

Mentale en fysieke mishandeling bij gymnasten, digitaal seksueel geweld en verhalen over stalking in de cultuursector… de voorbije maanden kwamen verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector aan het licht. Omdat taboes, schuld, schaamte en angst een grote rol spelen, ervaren slachtoffers en omstaanders vaak barrières om de stap te zetten naar hulpverlening.

Daarom lanceert hulplijn 1712 op 5 oktober een campagne over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector. Centrale boodschap: #kijknietweg en contacteer hulplijn 1712 als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de campagne richt 1712 zich in de eerste plaats op omstaanders van psychisch, lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Omstaanders van geweld spelen een belangrijke rol bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Ze kunnen het slachtoffer ondersteunen of contact opnemen met 1712 of andere hulpverlening. Ze kunnen ook bijdragen tot een klimaat in de sportclub of cultuurorganisatie waar niet wordt weggekeken van het probleem.

Wat gebeurt er?
Voor de campagne worden er video’s met getuigenissen, affiches en animatie verspreid. Verschillende media zullen aan de campagne en het thema ‘geweld’ aandacht besteden.

Voor de nieuwe 1712-campagne werden vier filmpjes opgenomen waarin bekende sporters en professionals uit de cultuursector getuigen over grensoverschrijdend gedrag. Atlete Louise Carton en turnster Aagje Vanwalleghem vertellen over de schadelijke impact van psychisch grensoverschrijdend gedrag die ze ondergingen en de schaamte en de taboes die hiermee gepaard gingen. Danseres Geneviève Lagravière en actrices Marijke pinoy en Anemone Valcke getuigen over hun eigen ervaringen met het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ze getuigen over de taboes, het stilzwijgen en het gebrek aan ondersteuning of begeleiding.
Verschillende andere bekende sporters en professionals uit de cultuursector en vele BV’s zetten hun schouders onder de nieuwe 1712 – campagne.

Naast filmpjes met getuigenissen en affiches voorziet 1712 ook animatie voor sociale media en scenario’s of formats waarmee sporters en mensen uit de cultuursector de campagne kunnen ondersteunen. We roepen alle sportclubs en cultuurverenigingen op om een filmpje op te nemen en een statement te maken tegen grensoverschrijdend gedrag met de campagneboodschap #kijknietweg

Op de campagnewebsite www.kijknietweg.be en de site www.kijknietwegmateriaal.be beschrijft 1712 een scenario of format voor waarmee elke sportclub en elke cultuurorganisatie aan de slag kan gaan.