Knuffels die helpen

In 4 op 5 aanmeldingen van familiaal geweld zijn ook kinderen blootgesteld aan dat geweld. In 3 van de 5 gevallen worden ze zelf ook slachtoffer.

Kinderen kunnen op verschillende manieren slachtoffer worden van ruzie of geweld in huis. Ze kunnen er getuige van zijn, het geweld zien of horen, en ze kunnen zelf ook in de klappen delen. Zoiets meemaken laat diepe sporen na.

Omdat kinderen dit op een heel andere manier verwerken dan volwassenen, heeft het CAW een apart aanbod voor hen.

Het verhaal van Sarah

Sarah was erg geschrokken toen haar papa haar mama had geslagen. Ze durfde haar mama niet meer alleen laten. Haar papa wou ze niet meer zien. Ze kreeg van ons een zorgenpopje waar ze briefjes aan schreef. Briefjes waarin ze vertelde over haar problemen, groot en klein. Via dat popje kregen we weer contact met haar. We knutselden en tekenden samen en zo praatten we over wat haar bang maakte, verdrietig of boos. De zorgenpopjes zijn een heel waardevol instrument in ons hulpaanbod.

Samen-leven is samen-helpen

Een samenleving die iedereen de kans geeft om goed te leven, staat of valt met het engagement van mensen om te zorgen voor elkaar. Dat kan op zoveel manieren. KVLV weet dit als geen ander. De organisatie zet zich reeds jaren in op heel creatieve manieren voor het welzijn van vrouwen.

Vorig jaar zetten ze hun creativiteit in om het CAW te steunen in hun aanbod bij familiaal geweld. Overal in Vlaanderen gingen hun leden aan de slag met het naaien van ‘zorgenpopjes’ die gebruikt worden bij de hulpverlening aan kinderen die zo’n schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Zorgenpopjes zijn knuffels, zacht en stoer tegelijk, met oren om in te fluisteren, ogen om te kijken naar wat wel goed gaat, vriendjes waarbij ze veilig zijn, die hun geheimen bewaren of net datgene vertellen wat ze zelf niet kunnen zeggen.

In totaal maakten ze zo meer dan 500 zorgenpopjes. Een ongelooflijk mooi resultaat van een ongelooflijk mooie actie.  Tot op vandaag, een jaar later, worden die popjes volop gebruikt in de kinderwerkingen van de verschillende CAW’s.

Geven om een ander

Wil jij ook iets doen om bij te dragen aan de kinderwerking van CAW Oost-Brabant? Dan kan je kijken bij onze diverse projecten op www.ikgeefomeenander.be. Of je kan onze algemene werking steunen. Wij zorgen dan dat jouw schenking daar terecht komt waar dat het meest nodig is.

Zorgen voor elkaar kunnen we maar als we geven om elkaar.