Leuven sensibiliseert tegen geweld in een relatie

 

“In een goede relatie moet je je ook veilig voelen,
terwijl ik alleen dacht aan vluchten…” (Evy, 32 jaar)

Het aantal meldingen van familiaal geweld neemt de laatste jaren steeds toe. Tijdens de coronacrisis steeg het aantal oproepen over familiaal geweld en kindermishandeling fors in Vlaanderen. Het afgelopen half jaar kreeg hulplijn 1712 50% tot 60% meer oproep in vergelijking met vorig jaar.

Familiaal geweld heeft veel gezichten. Naast het fysieke geweld kan het ook vormen van psychologisch, financieel, economisch of seksueel geweld aannemen. Het is vaak verborgen voor de buitenwereld, en dat taboe is hardnekkig.

Ook al vindt deze vorm van geweld plaats in een intieme relatie meestal plaats achter gesloten deuren, het mag niet beschouwd worden als iets dat ook in de privésfeer moet opgelost worden. Het gaat wel degelijk om een maatschappelijk probleem waarbij elke burger de verantwoordelijkheid heeft om dat taboe mee te helpen doorbreken en het bespreekbaar te maken. Dat is de eerste stap om het geweld te stoppen.

Stad Leuven lanceert daarom op 25 november samen met CAW Oost-Brabant een brede sensibiliseringscampagne om mensen aan te moedigen erover te praten en hulp te zoeken wanneer ze geconfronteerd worden met geweld in hun relatie. Dat kan via de hulplijn 1712.

Volg de campagne mee op Facebook en onze website.