CAW Oost-Brabant

Liefde over de
muren heen

De impact van opsluiting in de gevangenis is groot. Niet alleen voor een gedetineerde. Ook voor zijn partner, familie of vrienden.

Binnen de Leuvense gevangenissen werkt een team van justitieel welzijnswerkers van CAW Oost-Brabant. Eén aspect van de job van een organisatieondersteuner is ervoor te zorgen dat de relatie tussen de gedetineerde en zijn meest dierbaren beschermd en onderhouden wordt.

Elke gedetineerde is immers ook altijd iemands zoon, vader, partner, vriend of familie. Dat doen ze onder andere door activiteiten te organiseren in de gevangenis waar ook familie op uitgenodigd wordt.

Feesten rond de tafel

Zo’n jaarlijks terugkerende activiteit is de paasbrunch, een initiatief dat erg geapprecieerd wordt omdat het de kans biedt om een familiale gelegenheid ook binnen de gevangenismuren te beleven.

Britt, organisatieondersteuner in Leuven Centraal vertelt:

“Aanwezig die dag: een 100-tal gedetineerden en bezoekers van ‘buiten de muren’. Een divers allegaartje van partners, ouders, kinderen, pleegouders, leden van het beschermcomité, …Het contrast tussen die grote opkomst en de intimiteit van de ontmoeting tussen de gedetineerde en zijn familie was een heel bijzondere ervaring. Ergens voelde het vreemd aan om van dit intieme geluk getuige te zijn, maar tegelijk was het weer mooi om te zien dat we dit hadden mogelijk gemaakt.

De brunch was lekker, gezellig. Er heerste een fijne sfeer. En dan naar het einde toe die belangrijke vraag: Wanneer worden de foto’s gemaakt en wanneer zijn ze klaar? Want na zo’n activiteit krijgen de gedetineerden altijd een foto van het bezoek. Voor ons is dat misschien niet zo bijzonder, voor hen is het ontzettend waardevol.

Op zo’n momenten vergeet ik soms heel even de context waarin ik sta. Hoewel dat moeilijk te negeren is; de aanwezige penitentiair beambten, de luide bel wanneer het bezoek over is, de aparte uitgang voor bezoekers en gedetineerden, … Maar telkens weer besef ik als ik met mijn collega’s weer buiten sta en de dag overloop: investeren in relaties over de muren heen is nu eenmaal onmisbaar!“

Graag zien is overal hetzelfde

Ook Valentijn is zo’n dag die in de gevangenis niet ongemerkt voorbij gaat.

Nadine, organisatieondersteuner van Leuven Hulp vertelt:

“Op de zondag na Valentijn kunnen de gedetineerden met hun lief of vrouw deelnemen aan een romantisch etentje in de bezoekerszaal. Om dat bezoek een beetje op te luisteren hebben we Annelore van ‘Allez Chantez’ gecontacteerd met de vraag of zij voor de soundtrack konden zorgen. Haar enthousiasme was groot (we hadden niet anders verwacht) maar ook bij de gedetineerden deden hun liedjes de harten sneller slaan.

Er waren koppels die elkaar vasthielden alsof ze elkaar nooit meer zouden loslaten, er waren er die elkaar vluchtig af en toe kusten, er waren er die met de handen in elkaar gestrengeld mee wiegden op de muziek. En er waren die meezongen… mee-zongen! Een koppel danste zelfs heel even een stapje verder dan een knuffel. Dat was de schuld van Elton John zijn ‘Your Song’.

En toen de cipier riep ‘einde bezoek’ wilde niemand dat het stopte. Het was zo schoon. Iedereen zou regelmatig eens in een gevangenis moeten komen. Om te zien dat de liefde overal hetzelfde is.“

Meer info over ons hulpaanbod bij detentie vind je hier.