10 punten om de precaire situatie van éénoudergezinnen aan te pakken

Naar schatting is één op de vier gezinnen in Vlaanderen en één op de drie gezinnen in Wallonië en Brussel een eenoudergezin. 40% van deze gezinnen leeft onder de armoedegrens of staat op het punt dat te worden.

‘Welkom Thuis’ is een programma waarin we, samen met Ikea en andere  organisaties, eenoudergezinnen willen ondersteunen. Zo ligt er een  memorandum klaar met oplossingen voor de situatie van kwetsbare gezinnen.

Ikea werkt samen met welzijnsorganisaties als CAW aan concrete en duurzame beleidsvoorstellen om hun precaire situatie aan te pakken.

Eén gezin op vier in Vlaanderen en drie in Wallonië en Brussel is een eenoudergezin. Hun situatie is vaak complex en uitdagend. Alleenstaande ouders moeten vaak flexibel zijn, hun  veerkracht tegenover een verlies van inkomsten, de zorg voor de kinderen of de zoektocht naar een nieuwe, degelijke woning staan voortdurend onder druk.

‘Welkom Thuis’ is een programma waarin we, samen met Ikea en andere  organisaties, eenoudergezinnen willen ondersteunen.

Colombine Nicolay, woordvoerder van IKEA België: “Je ergens thuis voelen is essentieel. IKEA wil meebouwen aan een samenleving waar het er eerlijker aan toegaat, met meer gelijkheid. Het is onze visie om mensen te helpen een beter dagelijks leven thuis te creëren. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde omgeving. Ook de meest kwetsbaren in onze samenleving verdienen comfort. Toch is een warme thuis vandaag niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In België leven maar liefst 200.000 eenoudergezinnen in een onzekere situatie. Met het project ‘Welkom thuis’ wil IKEA hen ondersteunen in de zoektocht naar een veilige, fijne thuis. “

Sommige gezinnen worden begeleid door organisaties zoals CAW die de overgang naar de nieuwe situatie willen vergemakkelijken en hen helpen te wennen aan het eenouderschap. Deze organisaties ijveren tegen het sociaal isolement van eenoudergezinnen. Maar ook zij worden  geconfronteerd met belangrijke uitdagingen. Zo is er een groot tekort aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen.

Colombine Nicolay: “Wanneer huisvesting niet langer een kopzorg is, is het gemakkelijker om zich te concentreren op het vinden van een baan, het onderhouden van een sociaal leven, integratie in de samenleving en uiteindelijk de mogelijkheid om te sparen. IKEA België wil zijn steentje bijdragen aan een oplossing voor de uiterst moeilijke situatie waarin deze families zich bevinden.”

“Hoe kunnen we de integratie van eenoudergezinnen verbeteren en hun makkelijker toegang geven tot kwaliteitsvolle woningen en dus een waardig leven?”

Daarom organiseerde Ikea samen met organisaties zoals CAW denkdagen om oplossingen uit te werken.

Colombine Nicolay: “Naast financiële en materiële giften en vrijwilligerswerk door onze medewerkers tijdens de werkuren willen we eenoudergezinnen ook meer zichtbaarheid geven. Dat doet we door klanten en partners te informeren, maar ook door in dialoog te gaan met politici en lokale overheden. Om de problematiek beter in kaart brengen, hebben we een enquête gehouden bij 1.764 Belgische eenoudergezinnen. Daarna hebben we samen met heel wat sociale organisaties een tweedaagse hackaton georganiseerd om innovatieve oplossingen te vinden voor de belangrijkste hindernissen voor eenoudergezinnen.  Die concrete oplossingen hebben we nu in een politiek memorandum gegoten dat we de komende maanden met politici en beleidsmakers zullen bespreken.”

Colombine Nicolay: “Het zijn 10 concrete en duurzame aanbevelingen geworden die gaan over:

  • Het vergemakkelijken van de kennis en het gebruik van bestaande oplossingen,
  • Ondersteuning van eenoudergezinnen op een alomvattende manier,
  • Zorgen voor toegang tot fatsoenlijke huisvesting voor eenoudergezinnen,
  • Bevordering van sociale integratie en levenskwaliteit voor eenoudergezinnen.

Het is de bedoeling om de realiteit van eenoudergezinnen onder de aandacht te brengen en concrete oplossingen aan de politiek voor te leggen en er zo voor te zorgen dat eenoudergezinnen de aandacht krijgen die ze verdienen bij de volgende verkiezingen in 2024.”

Het memorandum wordt begin volgend jaar officieel voorgesteld. Naast aanbevelingen, bevat het ook een uitnodiging naar andere organisaties om dit mee te ondersteunen en samen te werken om de veerkracht van deze gezinnen te verbeteren. Hoe meer organisaties zich aansluiten bij de beweging, hoe sneller deze visie realiteit kan worden.