Getuigenis

Nazorg van de slachtoffers van de gasexplosie in Turnhout: één jaar later

Een jaar geleden verwoest een gasexplosie in Turnhout 16 appartementen. In de dagen en weken na de ramp neemt de dienst Slachtofferhulp van CAW De Kempen samen met woningmaatschappij De Ark, het Welzijnsonthaal en het OCMW deel aan het overleg van de stad Turnhout om de nazorg van de slachtoffers te coördineren. Ondertussen zijn we één jaar later. Tijd voor een terugblik op deze ingrijpende gebeurtenis.

Herdenking gasexplosie Turnhout

Terwijl de meesten onder ons zich vorig jaar op 31 december klaarmaken om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, speelt zich in Turnhout een drama af. Bij een gasexplosie in een appartementsgebouw in de Boerenkrijglaan komen vier mensen om, verschillende anderen raken gewond en de schade aan 16 appartementen en de omliggende gebouwen is enorm.

Nog diezelfde dag krijgt de directie van CAW De Kempen de vraag om mee ondersteuning te bieden. In eerste instantie gaat het om dringende zaken als onderdak, kleding en medicatie. In totaal vangt het CAW 14 personen op gedurende een tiental dagen, terwijl woningmaatschappij De Ark een nieuwe woonst zoekt voor de getroffenen.

Emotionele en juridische ondersteuning

In de dagen en weken nadien verschuift de focus van de dienst Slachtofferhulp naar de coördinatie van de nazorg. De dienst die bestaat uit zowel vaste medewerkers als vrijwilligers zet in op emotionele en juridische ondersteuning van de slachtoffers. “Dat gaat niet alleen om de rechtstreekse slachtoffers en hun nabestaanden en naastbestaanden,” vertelt teamverantwoordelijke Peggy De Busser. “Ook iemand die op het moment van de ontploffing met de hond aan het wandelen was of bij de bakker stond en de knal hoorde, kan nood hebben aan een gesprek.“

In totaal ondersteunt de dienst Slachtofferhulp 54 gezinnen die allemaal op hetzelfde moment hulp nodig hebben. Een serieuze uitdaging. Er worden infomomenten georganiseerd voor zowel de rechtstreeks betrokkenen als de ruimere buurt. Daarna wordt de meer individuele ondersteuning opgestart, waar CAW De Kempen inzet op de emotionele verwerking, maar ook op de juridische opvolging. Een traject dat nog altijd loopt voor een aantal betrokkenen.

Ook de opvang voor professionele partners neemt Slachtofferhulp voor haar rekening, waarbij ze de betrokken hulpverleners helpen bij het verwerken van de ramp.

“Voor ons als professionele medewerker had de gebeurtenis vooral een grote impact omwille van de omvang,” vertelt een van de hulpverleners die erbij was. “Ik ben heel dankbaar dat het CAW voor ons opvang heeft georganiseerd in de vorm van een groepsopvang. Op die manier konden we zelf ook even stilstaan bij onze eigen gevoelens.”

Ondertussen zijn we een jaar na de feiten. Een bewogen jaar waarin er veel is gebeurd. Maar de wonden die de gasexplosie heeft veroorzaakt, zijn daarom nog niet genezen. Ook de juridische kant van het verhaal is nog niet afgerond en wordt op de voet gevolgd door de dienst Slachtofferhulp.

Heb je vragen of wil je graag met een van onze hulpverleners spreken, neem dan contact op met onze dienst via 014 21 08 08 of onthaal@cawdekempen.be.