Campagne 1712 voor kinderen

Campagne 1712 vraagt blijvende aandacht voor kinderen en jongeren met vragen over geweld.

De boodschap in de nieuwe 1712-campagne naar kinderen en jongeren is: ‘Doet iemand je pijn, praat erover. Praat met iemand die je steunt, die je vertrouwt. Denk je dat je zo niemand hebt? Dan luistert hulplijn 1712 naar je vragen over geweld’. Minister Vandeurzen neemt het initiatief voor deze campagne die start op maandag 25 februari.

Kinderen die te maken krijgen met geweld, hebben het zwaar. Ze vinden in eerste  instantie graag steun bij een vertrouwd iemand. Deze campagne nodigt daarom ook volwassenen uit steeds hun verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderen op te nemen. Elk vermoeden van geweld is serieus te nemen. Kunnen kinderen, om elke reden dan ook, niet terecht bij iemand in hun omgeving die hen steunt? Dan blijft het belangrijk dat ze weten dat er steeds iemand is die hen serieus neemt en hen waar nodig naar professionele hulpverlener begeleid. Hulplijn 1712 luistert, adviseert gericht en wijst de weg naar de juiste hulpverlening.

Als  ambassadeurs van de campagne willen Ketnetters Céline Verbeeck (Nachtwacht) en Amir Motaffaf (4eVeR) zoveel mogelijk jongeren daarop aanspreken.

“Je mag je goed in je vel voelen! Geef niet op in moeilijke momenten. Weet dat er mensen zijn die naar je luisteren en je serieus nemen”.

Amir is actief bij kinderen betrokken, onder meer op het online platform musical.ly.

“Daar zie ik veel pijn. Ik wil hen tonen dat ze bij 1712 terechtkunnen om zich mentaal weer sterker kunnen voelen.”

Contact met Hulplijn 1712

Iedereen kan gratis en anoniem Hulplijn 1712 contacteren bij vragen over geweld.
De Hulplijn 1712 wordt bemand door professionele hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK).
Bellen naar 1712 kan elke werkdag tussen 9 en 17 uur. Chatten kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17 en 19 uur. Mailen kan altijd via www.1712.be.