CAW biedt hulp aan meer dan 2500 vluchtelingen uit Oekraïne

CAW biedt laagdrempelige en psychosociale eerstelijnshulp én begeleiding bij slachtofferschap aan vluchtelingen uit Oekraïne en hun omgeving, zoals gastgezinnen. De Vlaamse overheid maakte in 2022 extra middelen vrij voor alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Ondertussen hielpen we al meer dan 2500 mensen.

Het gaat vooral om  vluchtelingen uit Oekraïne, maar we bieden ook ondersteuning aan opvanggezinnen, vrijwilligers en buddy’s.

Vandaag tellen we bijna 65.000 vluchtelingen uit Oekraïne in België en er arriveren elke dag nog nieuwe mensen. De Vlaamse overheid maakte in het voorjaar van 2022 extra middelen vrij voor alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel om ervoor te zorgen dat Oekraïense vluchtelingen bij ons terecht kunnen met persoonlijke of psychosociale problemen.

Ondertussen hebben alle CAW’s samen meer dan 2500 cliënten geholpen in het kader van de Oekraïnecrisis. Het grootste deel zijn vluchtelingen uit Oekraïne, maar de CAW’s bieden ook ondersteuning aan opvanggezinnen, vrijwilligers en buddy’s. CAW hielp zo al meer dan 500 mensen.

We bieden laagdrempelige en psychosociale eerstelijnshulp én begeleiding bij slachtofferschap. Wanneer uit onze eerstelijnshulp blijkt dat er gespecialiseerde (trauma-)behandeling nodig is, dan leiden we hen op warme en zorgzame wijze toe naar de Centra voor Geestelijk Gezondheidszorg.