Opnieuw het andere pad op helpen

Voor ons jaarverslag van 2022 hebben we getuigenissen verzameld van partners die praten over hun samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. In dit interview is Koenraad Polfliet aan het woord, regiodirecteur en beleidscoördinator gevangenis Gent vanuit het Agentschap Justitie en Handhaving. Hij vertelt hoe hij de samenwerking ervaart.

Hoe is de samenwerking met het CAW tot stand gekomen en hoe verloopt die momenteel?

In 2007 ben ik gestart als beleidscoördinator in de gevangenis van Gent.  Ik ben een oud-werknemer van het CAW, meer bepaald bij de dienst Justitieel Welzijnswerk. Als beleidscoördinator sta ik in voor de coördinatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het Justitieel Welzijnswerk is een belangrijke partner. Trajectbegeleiding, organisatieondersteuning, de organisatie van het kinderbezoek en de inzet van vrijwilligers zijn essentiële werkingen binnen de gevangenis. Maar ook met andere werkingen binnen het CAW wordt er samengewerkt.

Welke verwachtingen heb je rond de samenwerking en hoe worden die voor jou ingelost?

Dat we met een constructieve houding en via open dialoog met elkaar kunnen blijven samenwerken. Zo kunnen we stappen vooruitzetten om gemeenschappelijke doelen te halen in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

De samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen loopt zeer vlot. Er is een open en constructieve houding waardoor het aangenaam samenwerken is. De medewerkers van het CAW zijn fijne mensen waar ik doorheen de jaren een goede band mee heb opgebouwd.

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

Dat de manier van samenwerken die we nu kennen, hetzelfde kan verlopen. We moeten kijken hoe we de banden nog sterker kunnen aanhalen door nog meer werkingen te betrekken op de doelgroep.

Kan je wat meer vertellen over de samenwerking hulp- en dienstverlening gevangenis Gent?

We richten ons op alle domeinen waar de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is (welzijn, onderwijs, cultuur, sport, gezondheid, werk). Naast het CAW zijn er nog andere partners die in de gevangenis hulp- en dienstverlening aanbieden of organiseren zoals het CGG, de VDAB, Voluit, Vocvo, De Rode Antraciet. In totaal zijn we met een 80-tal medewerkers vanuit verschillende organisaties. Een heel netwerkgebeuren. Afstemming en coördinatie zijn dus belangrijk. Binnen het beleidsteam bespreken we beleidsthema’s die met hulp- en dienstverlening te maken hebben en maken we actieplannen op. Het coördinatieteam (CORT) staat in voor het opmaken van een operationele planning en organisatie.

Hoe past het DRAG-project daarin?

DRAG is een ESF-project dat staat voor ‘naar een duurzame(re) re-integratie en activering van (ex-)gedetineerden’. Het project is ingediend voor Antwerpen en Gent. We willen dat (ex)-gedetineerden in de regio Gent en Antwerpen de nodige ondersteuning krijgen om de overgang tussen binnen en buiten beter te laten verlopen zodat ze ‘duurzaam’ aanhaken bij de voorzieningen in de samenleving en bij hun netwerk. Het CAW is een kernpartner in dit project. Na een grondige analyseperiode starten we vanaf april met enkele praktijken die het CAW zal uitvoeren.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in het kader van ons jaarverslag 2022. Je leest er wat we hebben gerealiseerd én hoe we daar in de toekomst mee voortgaan. Lees hier het jaarverslag.