Samen1Plan: gecoördineerde hulp aan gezinnen

Leen De Schuymer, coördinator van Samen1Plan Gent-Scheldekracht, vat van bij het begin van het gesprek de problematiek samen: ‘Gezinnen krijgen vanuit verschillende hoeken hulp aangeboden, maar soms is die hulp fragmentarisch en weet de ene hulpverlener niet van de andere wat die precies voor dat gezin wil realiseren. Daarom is er die nood aan een meer afgestemd plan, een plan dat vertrekt vanuit het perspectief van het gezin: waar willen ze naartoe?
Als er een specifieke vraag is, dan kan dat gezin uiteraard terecht bij de geschikte dienst, maar soms is de situatie complexer.’

Nele Lepla, die meewerkt aan dit project, beaamt dit: ‘Neem nu het voorbeeld van dat meisje van 19 die zwanger is en van wie de moeder pas overleden is. Zij heeft natuurlijk veel vragen op juridisch én medisch vlak. Ik probeer dan de overkoepelende figuur te zijn, iemand die voor dat meisje het onoverzichtelijke overzichtelijk probeert te maken. Dan betrek ik alle hulpverleners en proberen we tot één plan te komen. Bij elke stap brengen we iedereen via mail op de hoogte.’

Tim Vuylsteke, zoals Nele medewerker bij CAW rond dit project, vult aan: ‘We willen aanwezig zijn, luisteren en tijd nemen. We maken een omgekeerde beweging: van gericht werken naar mensen samenbrengen die iets kunnen betekenen voor dat gezin of die persoon.’

Nele: ‘Er zijn veel jongens en meisjes die het moeilijk hebben. De lange wachttijden voor ze aan hulp geraken, leveren vooral veel stress op. Dan komen wij geregeld bij dat gezin op bezoek. We gaan die grote problemen niet kunnen oplossen, maar we gaan wel zoeken naar wat hier en nu kan helpen.’

Leen: ‘Uit een masterproefstudie is gebleken dat een grote groep kwetsbare gezinnen vaak de weg naar de hulpverlening niet vindt. Maar wij kennen die wegen wél en we weten dat iedere dienst een belangrijke rol kan spelen. We werken ook met tolken en dat zorgt dan ook weer voor toenadering. We gaan dan kijken of een bepaalde partner het best geplaatst is om rond een situatie te werken. Pas als blijkt dat er verschillende problematieken meespelen, worden wij ingeschakeld.’

Het is voor ons zeer verrijkend om de situatie vanuit al die invalshoeken te kunnen bekijken.

Nele: ‘Aan het eind van de begeleiding ga je dan na wat er veranderd is, wat ze zelf hebben gedaan, welke kleine stapjes het verschil gemaakt hebben.’

Tim: ‘Samen onderzoeken we of het wel gelukt is. Of het gezin vooruit is geraakt. Hebben we die mensen terug kunnen mobiliseren en hebben ze hun netwerk kunnen verstevigen? We kijken dus naar de “relatieve” verbetering. En dan blijkt vaak dat er heel veel mogelijk was.’

Nele: ‘In het team zitten mensen van veel verschillende organisaties: CAW, CLB, Bijzondere Jeugdzorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg en de Centra voor Kinderzorg en Gezinsbegeleiding. Het is voor ons zeer verrijkend om de situatie vanuit al die invalshoeken te kunnen bekijken.’

Leen: ‘Bovendien is er een stuurgroep die enorm blijft geloven in het project. Hun engagement is een waar cadeau.’

Meer informatie

Samen1Plan biedt laagdrempelige ondersteuning bij gezinnen die geen tijdige of geen gepaste hulp vinden en bij wie de draagkracht-draaglastverhouding onder druk staat. Op de website www.samen1plan.be vinden zowel gezinsleden als zorgprofessionals meer informatie.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 9, nr. 3, jul-aug-sep 2022). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.