Sterker op de arbeidsmarkt

Jongeren sterker maken op de arbeidsmarkt. Dat is de doelstelling van twee nieuwe samenwerkingsprojecten.

Op 1 december 2020 werden twee lokale partnerschappen voor jongeren goedgekeurd in het kader van een oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De vzw Arktos is penhouder van deze projecten, CAW Oost-Brabant neemt het psychosociale ondersteuningsluik op.

In Leuven kreeg het project de naam ‘BOEST!your future’, in de regio Diest-Aarschot-Scherpenheuvel werd dat ‘Dash’.

In deze projecten werken heel wat partners samen is om gerichte trajecten voor jongeren op te zetten en op die manier (vroegtijdige) schoolverlaters, laaggeschoolde jongeren en jongvolwassenen toe te leiden naar het arbeidscircuit.

We begeleiden de jongeren naar werk met een positieve, integrale aanpak op maat. De focus ligt voornamelijk op competentie-inzicht en –versterking, verhogen van het welbevinden en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door te werken rond oriëntatie, welzijn, solliciteren, versterken van vaardigheden …

Binnen de samenwerking zijn het onze JAC-medewerkers die de jongeren begeleiden bij individuele welzijnsvragen, die zich op alle levensdomeinen kunnen situeren. Ze activeren, installeren of versterken het netwerk rond je jongere. Werken outreachend, aanklampend en utieraard op maat van de jongere.

Meer info?

Meer info over BOEST!your future vind je via leuven.be/boestyourfuture

Dash kan je volgen op Facebook.