CAW Oost-Brabant

#Tismaarda

Op 4 april vond in onze gebouwen in Leuven een dialooggroep Tieners en Jongvolwassenen plaats. Professionals uit het brede Leuvense werkveld kwamen samen om elkaar te leren kennen en te inspireren. Thema van de dag was hoe we kunnen samenwerken in de zorg voor kwetsbare tieners en jongvolwassenen.

“De dialooggroep Tieners en Jongvolwassenen is een initiatief van het Huis van het Kind Leuven,” vertelt Philippe Jacob, teamleider van het jongerenteam regio Leuven. “In die dialooggroep willen we professionals uit verschillende sectoren die werken met tieners en jongvolwassenen samen brengen, elkaar en elkaars werking laten leren kennen én elkaar voeden met de dingen die werken.”

Onder de titel ‘#Tismaarda’ ging de voormiddag over het belang van zorgzame relaties en acties voor het welbevinden en de veerkracht van kwetsbare tieners en jongvolwassenen. Want soms zijn het heel gewone acties die het verschil kunnen maken als het gaat om de psychische kwetsbaarheid van jongeren. Acties die op verschillende terreinen kunnen worden ingezet. In scholen, in het jeugdwerk, in de zorg en in welzijn.

“We hebben ervoor gekozen om zo breed mogelijk te kijken naar inspirerende modellen en methodieken. De deelnemers konden kiezen uit drie workshops. Don Bosco Groenveld kwam vertellen over hun positieve ervaring met de ombouw van een eerder sanctionerende naar een herstelgerichte aanpak met de leerlingen, positief zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. In een andere workshop lichtte een medewerkster van Arktos toe hoe het trainingsprogramma ‘Bounce’ de veerkracht van kwetsbare jongeren én van eerstelijnswerkers helpt versterken. In een laatste workshop vertelde één van onze JAC-collega’s over de cursus Jeugdadviseurs die we jaarlijks organiseren.”

JAC-collega Julie nam deel aan de workshop van Don Bosco Groenveld: “Wij kunnen op het JAC alleen maar voorstander zijn wanneer een school gaat voor een zorgende aanpak waarin de jongere centraal staat en in zijn veerkracht wordt versterkt. Ik hoop dat zij ook andere scholen in en rond het Leuvense kunnen bestuiven met deze inspirerende aanpak. Bovendien was het echt een meerwaarde om de ervaringen van een leerling te horen.”