CAW Oost-Brabant

Van het een komt het ander...

Ping! Een mail komt binnen op vrijdag 3 april in de ochtend.

Dag Yolande, ik zag gisteren op het nieuws dat in Lommel (Limburg) een nieuw project gestart is: online bemiddeling. De politie stuurt mensen door naar familiale bemiddelaars wanneer er teveel druk op de relaties zit omwille van de coronacrisis. Kunnen wij dat hier ook niet uitbouwen?

We zijn op dat moment bijna 3 weken ver in de corona quarantaine. De signalen van oplopende spanningen binnen de gezinnen beginnen door te sijpelen. Voor mij komt er op dat moment terug wat tijd en ruimte vrij. De eerste rush van de aanpassing naar telewerken is dan net achter de rug. Het kan toch niet zo moeilijk om dit aanbod ook in onze regio te lanceren, denk ik ….

En de trein vertrok in een sneltempo: aanschrijven van een grote groep erkende bemiddelaars om te horen wie hier vrijwillig aan zou willen meewerken, oprichting van een “taskforce” om de grote lijnen van het project uit te zetten, afbakening van de doelgroep, uitkiezen van een handig aanmeldingssysteem, uitwerken van de permanentie, voorzien van beurtrol en back-up, bedenken van alle mogelijke situaties en moeilijkheden, formuleren van antwoorden, doorhakken van knopen, uitschrijven van handleiding en werkwijze, tekenen van logo en aanmaken van memo-affiche om per mail te kunnen versturen…

Van bij het begin voelde ik een grote bereidheid van de familiale bemiddelaars om hier aan mee te werken. Samen vormen we al sinds meer dan 15 jaar een interprofessioneel netwerk het Forum Bemiddeling Leuven. Dat is een forum dat 3 keer per jaar bijeen komt voor netwerking, uitwisseling van informatie en bekendmaking van bemiddeling naar partners. Hartverwarmend dat zoveel onder hen present tekenden om hun schouders mee onder dit project te steken. Samen sterk!

Ik had me van bij de start voorgenomen om het hele project zo licht en flexibel mogelijk te houden, zodat we snel van start konden gaan en niet na de corona maatregelen zouden landen. Er was hier en nu nood aan hulp voor gezinnen onder coronadruk, er mocht dus niet te lang gewacht worden.

En jawel, amper 1 week later, op vrijdag 10 april – net vóór Pasen dus – werd het startschot gegeven van het aanbod van bemiddelende interventies voor gezinnen waar de spanningen omwille van de corona maatregelen oplopen. Of tussen gezinnen waar moeilijkheden zijn in het ouderschap na scheiding omwille van de corona maatregelen.

Dit aanbod loopt nu al een 7-tal weken en is gedragen door een ploeg van 15 enthousiaste bemiddelaars die om beurten de dagelijkse permanentie doen. Mensen worden door organisaties en diensten zoals het CAW, Politie, Steden en Gemeenten, OCMW, CLB of huisartsen per mail aangemeld. De bemiddelaar belt de betrokkenen op voor een bemiddelende interventie. Geen klassieke bemiddeling dus maar wel een of meerder gesprekken aangepast aan de noden van het moment en met enkel de bedoeling het conflict te ontmijnen zodat mensen weer wat verder kunnen.

Het hele project wordt begin juni door het Forum geëvalueerd om te zien wat we hier van kunnen overhouden en hoe we dit ook nog kunnen inzetten in het Post-Corona tijdperk.

En zo zit hier misschien een kans verscholen om van deze crisis iets blijvends en krachtigs mee te nemen.

 

Yolande Denis is juriste en erkend bemiddelaar bij CAW Oost-Brabant