Vechtscheidingen vermijden en ontzenuwen

Daniel Van den Bossche is afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg (Oost-Vlaanderen), en familie- en jeugdrechter. Voor ons jaarverslag van 2022 lieten we vertellen over onze samenwerking.

Hoe is de samenwerking met het CAW tot stand gekomen en hoe verloopt die momenteel?

De familierechters in Gent hebben een zeer goede samenwerking met het CAW in het kader van het contactherstel tussen een ouder en een kind. Recent startten de Gentse familierechters binnen de familierechtbank een project genaamd “het participatiemodel”. In essentie ligt voortaan de nadruk op het mondelinge debat tijdens de zitting waarbij in de eerste plaats wordt geluisterd naar de partijen, en maximaal wordt getracht hen te laten participeren. De familierechter tracht tijdens het debat oplossingsgericht te werk te gaan en in dat verband wordt ook van de advocaat verwacht daarin mee te gaan.  In dit project worden een aantal externe partners betrokken, het CAW is er daar één van.

Het CAW heeft in haar missie een aantal gelijklopende doelstellingen, en is zeer enthousiast om mee te werken aan dit project.

Welke verwachtingen heb je rond de samenwerking en hoe worden die voor jou ingelost?

Het CAW zal binnen “Het Participatiemodel” gevraagd worden mee te werken binnen een multidisciplinaire context in de complexere dossiers, waarin de hulp van externe partners noodzakelijk is. We streven ernaar deze externe partners beter te leren kennen en samen bepaalde projecten uit te werken die mee het meer oplossingsgericht rechtspreken kan ondersteunen.

Wat apprecieer je aan de samenwerking met ons CAW?

Het CAW heeft in haar missie een aantal gelijklopende doelstellingen, en is zeer enthousiast om mee te werken aan dit project.

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

Op lange termijn willen we een structureel multidisciplinair overleg uitbouwen met als doel ook in complexere dossiers het conflict te ontmijnen en nog betere oplossingen aan te reiken.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in het kader van ons jaarverslag 2022. Je leest er wat we hebben gerealiseerd én hoe we daar in de toekomst mee voortgaan. Lees hier het jaarverslag.