Een nieuwe lichting jeugdadviseurs

Het Jeugdadviseursproject onder de noemer ‘vrienden helpen vrienden’ bestaat al meer dan een decennium. Het is een initiatief van het Jongerenadviescentrum (JAC) dat voortkomt uit de vaststelling dat jongeren met problemen in de eerste plaats een luisterend oor vinden bij hun vrienden. Maar voor die vrienden is het soms niet gemakkelijk om te weten hoe ze het beste hierop reageren of welk advies ze kunnen geven. Door jongeren samen te brengen en te vormen tot jeugdadviseurs probeert het JAC hier een antwoord op te geven.

Samenwerken rond moeilijke thema’s

Tijdens een kennismakingsweekend bepalen de jongeren zelf de jaarthema’s waarrond ze willen werken. “Door dat op die manier te doen, zorgen we ervoor dat de thema’s die tijdens de verschillende bijeenkomsten besproken worden ook effectief blijven aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Wat hen vandaag bezighoudt is niet hetzelfde als tien jaar geleden. Vorig jaar was cyberpesten bijvoorbeeld een belangrijk thema, dit jaar is dat thema er niet meer bij. Nieuw dit jaar is het thema ‘eenzaamheid,” vertelt Charlotte, medewerker bij OverKop  – een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum- en hulpverlener bij het JAC in Tienen. “Maar ook zware onderwerpen zoals  ‘zelfmoordgedachten bij jongeren’ worden niet uit de weg gegaan. Veel jongeren vragen zich af wat ze kunnen doen wanneer één van hun kameraden zo een noodkreet slaakt. En dat gebeurt blijkbaar vaker dan we soms denken.”

Zoeken naar verbinding

Elk jaar neemt een 15 tal jongeren deel aan dit gratis programma, waarbij ze om de twee weken samenkomen. “De cursus zit al snel vol en we moeten werken met een wachtlijst,” zegt Lien, ook hulpverlener bij het JAC in Leuven. “Dat toont alleen maar de relevantie van het project. Het zijn vooral maatschappelijk kwetsbare jongeren van 15 tot 26 jaar die zich voor de jaarlijkse cursus inschrijven. Elk jaar zien we ook meer diversiteit in de groep: jongeren met een beperking, jongeren in transitie, anderstalige nieuwkomers… En dat is verrijkend. Een deelnemer heeft altijd wel iets gemeen met de andere, ondanks de soms oppervlakkige verschillen: dat is wat ze tijdens het kennismakingsweekend ook snel ontdekken. Iedere jongere kan wel iets vertellen vanuit zijn eigen leefwereld. Luisteren naar elkaar, leren van elkaar en de eigen wereld groter maken: dat is wat belangrijk is hier.”

Wat erna?

“De jongeren krijgen na afloop van de cursus een certificaat. We zien in de jaren die volgen dat onze deelnemers de skills die ze tijdens de cursus leren ook écht toepassen,” vertelt Lien. “Het leukste is wanneer een nieuwe jeugdadviseur met iemand die ze kennen ons JAC binnenstapt, en zo de drempel voor deze jongere verlaagt. Anderzijds zien we ook dat ze in hun eigen vriendenkring advies durven te geven en er in slagen mensen door te verwijzen naar het JAC.”

Charlotte treedt bij: “Veel van de jongeren kiezen er ook effectief voor om iets te gaan studeren in een sociale richting en we zien hen later professioneel iets doen in onze sector. Tijdens de cursus leren ze goed de sociale kaart kennen.  Je voelt dat ze de intrinsieke motivatie hebben om er later echt mee aan de slag te gaan.”

Een brug naar de professionele hulpverlening via de buddywerking

Het OverKop huis in Tienen werd opgestart met de opbrengst van Rode Neuzen-dag in 2016. Het is een plek waar jongeren terecht kunnen voor een luisterend oor en professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Nieuw dit schooljaar is de buddywerking in samenwerking met het JAC. Daarin wordt een kwetsbare jongere gekoppeld aan een ‘buddy’.

“We zijn gaan nadenken hoe we jongeren, en in het bijzonder de jeugdadviseurs, kunnen laten doorstromen en betrekken in onze organisaties. Jongeren kunnen binnen dit nieuwe project een  vrijwilligersfunctie opnemen. Door bijvoorbeeld met kwetsbare jongeren bepaalde activiteiten te gaan doen, zoals sporten of naar een optreden gaan. Of ze kunnen als buddy een brugfunctie opnemen, en samen met een jongere de stap zetten naar een specifieke dienst of organisatie zoals het JAC, OCMW, sociale kruidenier…  Zo kunnen we nog meer jongeren bereiken en individueel begeleiden.”