Wat we tegen energiearmoede kunnen doen

Kim Coornaert is preventiewerker bij BudgetInZicht. Dit initiatief werkt rond twee kernpunten: preventie van schuld en mensen ondersteunen bij hun budget- en schuldbeheer. Vaak komt Kim in aanraking met mensen in armoede, vaak zitten die ook in schuldbemiddeling. ‘En dan is de vraag wat je voor hen kan betekenen. Zo moet je niet afkomen met nuttige tips over bijvoorbeeld energieverbruik. Zoiets stoot hen tegen de borst want ze doen dat al vijf of tien jaar, uit pure noodzaak.’

Daklozen

Via het Inloopcentrum De Brug in Aalst komt Kim in contact met daklozen. ‘Ik zie daar steeds meer mensen en dan stel ik alleen maar vast dat die mensen geen energiecrisis kennen. Dat is ook niet moeilijk: ze hebben niks om energie te verbruiken. Ze hebben vaak recht op het sociaal tarief, maar ze kunnen daar dus geen gebruik van maken. Via het inloopcentrum krijgen we nog contact met hen, dus kunnen we hen verder helpen.’

Die ‘andere’ groep

‘Een groot probleem zit bij de mensen die net boven die armoedegrens zitten. Het gaat echt over een nieuwe groep van mensen, die we vroeger nooit zagen. Hun inkomsten liggen laag en ze hebben geen recht op sociaal tarief. Als ze in financiële problemen geraken, wachten ze vaak te lang om hulp te zoeken. Ze weten ook vaak niet waar ze die hulp moeten vinden. En dan is er natuurlijk ook de schaamte die hen tegenhoudt.
In Aalst hebben we die groep proberen aan te spreken. Overal hebben we aangekondigd dat we een groep startten rond budgetteren en rond energie. Tot onze teleurstelling daagde er maar één iemand op. Hij was een mooi voorbeeld van hoe er met de situatie omgegaan wordt. Hij heeft een laag pensioen en heel hoge energievoorschotten. Hij lost dat op door de winter in Spanje te overbruggen. Hij wist niet wat een energiescan was of welke tips bij hem tot een vermindering van het energieverbruik zouden leiden. Daar kunnen we wel iets mee doen.’

Opiniestuk

Kim zit ook in een werkgroep rond energiearmoede. De groep heeft een opiniestuk gemaakt met daarin duidelijke vragen aan het beleid. ‘Wij pleiten daarin voor slimme maatregelen, gefocust op die groepen die nu in de problemen komen. Wie net buiten het sociaal tarief valt, heeft ook nog altijd een laag inkomen, maar betaalt wel de huidige torenhoge energieprijzen. Een uitbreiding van de doelgroep dringt zich dus op.
Het woningbestand in Vlaanderen behoort tot de slechtst geïsoleerde van Europa. De sociale huurmarkt is met een grote inhaalbeweging bezig, maar in de private huurmarkt hebben de verhuurders geen belang bij investeringen: het rendement is voor de huurder. Daarom moeten er strengere energienormen komen, gekoppeld aan een gerichte steun voor verhuurders. Maar bij initiatieven als de “mijnverbouwpremie” en de “mijnverbouwlening” gaat de steun nog te veel naar hoge inkomens met een eigen woning. Men zou die middelen beter gebruiken voor eigenaars van huurwoningen met een laag inkomen.’

Meer weten

Meer informatie over BudgetInZicht vind je op de website budgetinzicht.be en voor informatie over Oost-Vlaanderen op bizoostvlaanderen.be.
Sinds 1 januari 2023 is ook BudgetInBeeld.be beschikbaar.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 9, nr. 4, okt-nov-dec 2022). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.