We kunnen samen meer bieden aan de cliënt dan elk apart

Voor ons jaarverslag van 2022 hebben we getuigenissen verzameld van partners die praten over hun samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. In dit interview is Leen De Roo aan het woord, coördinator team Ontgrendeld bij Voluit. Zij vertelt hoe ze de samenwerking ervaart.

Hoe is de samenwerking met het CAW tot stand gekomen en hoe verloopt die momenteel?

Team Ontgrendeld werkt in de verschillende gevangenissen in Oost-Vlaanderen om cliënten te begeleiden met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, autisme en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) problematiek. Ontgrendeld werkt sinds 2001 in de gevangenis van Gent en sinds 2019 ook in de andere drie Oost-Vlaamse gevangenissen. We hebben een lange traditie van samenwerking, zowel op niveau van de cliënt, rond wederzijdse uitwisselen van expertise alsook op het beleidsniveau via de coördinatieteams, beleidsteam of inhoudelijke thema’s. Bij gezamenlijke begeleidingen stemmen we nauw samen af wie wat doet, zodat we geen dubbel werk doen. De trajectbegeleider staat bv in voor het zoeken naar woonst, op punt zetten van inkomsten en uitputten van rechten. Wij gaan op zoek naar de juiste ondersteuning buiten en het uitbouwen van een ondersteuningsnetwerk.

Welke verwachtingen had je rond de samenwerking en hoe worden die voor jou ingelost?

Dat we elkaar blijven vinden, elk vanuit onze rol en expertise. We kunnen samen meer bieden aan de cliënt dan elk apart. Dat het belangrijk is voor de cliënt bij wie hij waarvoor terecht kan, maar vooral dat we elkaar als hulpverlener vinden om af te stemmen en de doelen helder te houden. Dat we elkaar op de hoogte houden van veranderingen in de organisatie, evoluties op inhoudelijke thema’s, enzovoorts.

Wat apprecieer je aan de samenwerking met ons CAW?

De openheid en transparantie, de bereidheid om instrumenten, documenten, informatie te delen, de vanzelfsprekendheid van samenwerking. Het mee zoeken en mee denken, en het persoonlijke contact met de collega’s. En de bereikbaarheid : het 0800-nummer (n.v.d.r.: een gratis contactnummer voor gedetineerden en hun omgeving) is een goed initiatief en geeft gerustheid aan de cliënten.

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

Nog meer integratie van de doelgroep bij activiteiten. Zoeken naar mogelijkheden en aanbod op maat. Zo kunnen we gericht onze cliënten informeren en stimuleren om deel te nemen. Of luisteren naar hun drempels en deze in dialoog brengen. Sommige van onze cliënten kunnen niet lezen, leggen schriftelijke communicatie naast zich neer of zitten met angst of onzekerheid om aan iets deel te nemen.

Kan je meer vertellen over de huidige samenwerking rond gedetineerden/geïnterneerden met een vermoeden van beperking?

Er is een goede wederzijdse samenwerking rond cliënten, expertise-uitwisseling en op beleidsniveau. Zo was er bijvoorbeeld een kindje met autisme dat drempels had om bij zijn papa in detentie op bezoek te komen. De begeleider van het kinderbezoek nam contact met onze auticoach en ze bekeken samen de mogelijkheden. Onze expertise wordt gewaardeerd en we krijgen regelmatig vragen. Het omgekeerde gebeurt evengoed: een cliënt van ons zou baat hebben bij een bezoekvrijwilliger, maar wou eerst meer informatie. De organisatie-ondersteuner kwam bij ons gesprek met de cliënt uitleg geven. Dat was zeer ondersteunend voor de cliënt en ook voor ons.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in het kader van ons jaarverslag 2022. Je leest er wat we hebben gerealiseerd én hoe we daar in de toekomst mee voortgaan. Lees hier het jaarverslag.