Webinars ouderenmis(be)handeling

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling op 15 juni organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) een webinarreeks over … ouderenmis(be)handeling. Wereldwijd is jaarlijks bijna 1 op 6 van de ouderen (vanaf 60 jaar) het slachtoffer van een of andere vorm van geweld. En de toenemende vergrijzing zal dit aantal alleen maar doen toenemen.

Dit zijn hoge cijfers, dus het thema onder de aandacht brengen, blijft broodnodig. Daarom organiseert VLOCO op 12 en 13 juni online bijscholingsmomenten over ouderenmis(be)handeling voor professionelen.

Webinar 1 Ouderenmis(be)handeling: inleiding – 12 juni 2023

Tijdens de webinar op 12 juni geven we een inleiding op het thema ‘ouderenmis(be)handeling’: wat is het, hoe vaak komt het voor, welke vormen geweld zijn er, wat zijn risicofactoren … En ook: hoe kan je als professional aan de slag met de signalen, hoe pak je het aan, waar kan of moet je op letten, hoe werkt het RITI, het risico-taxatie-instrument voor ouderenmis(beh)handeling?

Deze webinar kan je apart volgen, maar legt ook de basis voor de webinar op 13 juni 2023 over beroepsgeheim, waarover je onderstaand meer leest.

Deelnameprijs = 50 euro per webinar. Voor deelname aan beide webinars betaal je dus 100 euro.

Praktisch

 • Datum: 12 juni 2023
 • Duur: van 9.30 tot 13 uur
 • Voor wie: studenten en professionals zoals: sociaal werkers, psychologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen …
 • Sprekers: Lily De Clercq, stafmedewerker VLOCO en Marc Koninckx, geriatrisch verpleegkundige en OMB-expert
 • Kostprijs: 50 euro per dagdeel. Deze prijs is inclusief e-book ‘Ouderenmis(be)handeling: praat erover!’ (Politeia, 2019)
 • Inschrijven is verplicht via dit online formulier

 

Webinar 2 Ouderenmis(be)handeling: geheimhoudingsplicht – 13 juni 2023

Op 13 juni 2023 zoomen we in op de inhoud van diverse geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim. Welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden? Er wordt onder meer stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht en de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim als mogelijke uitzonderingen.

Deze webinar kan je apart volgen – dus, los van de webinar op 12 juni – als je al vertrouwd bent met de definitie van ouderenmis(be)handeling, prevalentie, risicofactoren enzovoorts.

Deelnameprijs = 50 euro per webinar. Voor deelname aan beide webinars betaal je dus 100 euro.

Praktisch

 • Datum: 13 juni 2023
 • Duur: van 9.30 tot 13 uur
 • Voor wie: studenten en professionals zoals: sociaal werkers, psychologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen …
 • Sprekers: Nele Desmet, juriste tZitemzo
 • Kostprijs: 50 euro per dagdeel. Deze prijs is inclusief e-book ‘Ouderenmis(be)handeling: praat erover!’ (Politeia, 2019)
 • Inschrijven is verplicht via dit online formulier