WSWD 2020

Op 17 maart gaat Wereld Sociaal Werk Dag (WSWD) door, een jaarlijkse terugkerend initiatief van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW). De slogan voor WSWD 2020 is dit jaar wel erg toepasselijk: een pleidooi voor het belang van menselijke relaties. Deze slogan maakt iedereen bewust van de kracht van solidariteit. Het CAW draagt deze boodschap graag mee uit.

Wereld Sociaal Werk Dag

Het CAW zet het sociaal werk graag in de kijker. Zonder sociaal werkers, geen CAW. 1 873 (of 78%) medewerkers doen sociaal werk. Al onze medewerkers zijn rechtstreeks of onrechtstreeks in de weer met het helpen van de meest kwetsbaren in de samenleving. Rede te meer voor het CAW om de schouders mee onder WSWD te zetten. Op die manier willen we alle sociaal werkers in de zorg- en welzijnssector een pluim geven en mensen met een hulpvraag laten weten dat ze op sociaal werkers kunnen rekenen.

Sterk Sociaal Werk

‘Sociaal werkers streven steeds naar sociale rechtvaardigheid in de samenleving,’ zegt Ken Sandeman, voorzitter van het Limburgs Platform Sterk Sociaal Werk. ‘Een engagement om trots op te zijn.’ Naast sociale rechtvaardigheid, staan ook principes als mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit centraal in het sociaal werk. In crisistijden blijkt nog maar eens dat sociaal werkers voor een grote uitdaging staan om deze principes elke dag opnieuw waar te maken.

De samenleving evolueert en met het sociaal werk is dat niet anders.

Hoe doe je dat in de praktijk? ‘De samenleving evolueert en met het sociaal werk is dat niet anders,’ zegt Chantal Jonkers, medewerker bij het CAW. ‘Ik probeer meer dan vroeger outreachend te werken. Dat betekent dat ik mijn bureau laat voor wat het is en buiten de muren van mijn dienst kijk wat ik voor mensen kan doen. Ik geloof dat mensen opzoeken waar ze wonen of verblijven de drempel naar hulpverlening verlaagt.’

Het coronavirus dwingt hulpverleners om creatief na te denken. Een kantoor- of huisbezoek is plots niet meer vanzelfsprekend. Hulpverleners kloppen bij elkaar aan voor advies en zoeken andere manieren om mensen hulp te bieden.

Het belang van menselijke relaties

De slogan van WSWD 2020 legt de klemtoon op het belang van menselijke relaties. De IFSW koos dit thema om internationaal de aandacht te vestigen op de onderlinge afhankelijkheid van mensen en het belang van beleidsmakers en dienstverleners om daarop in te spelen. Door te werken aan verbinding, maak je als sociaal werker een verschil.

Door te werken aan verbinding, maak je als sociaal werker een verschil.

‘Een cliënt zei ooit tegen me dat hij niet begreep waarom ik zoveel moeite voor hem deed om hem in leven te houden,’ zegt Chantal. ‘Hij kon maar niet begrijpen dat er iemand was die om hem gaf. Ik kreeg er een krop in de keel van. Tegelijkertijd besefte ik wat een verschil ik als sociaal werker kan maken in iemands leven.’

Streven naar verbinding zit in het DNA van het sociaal werk. In de praktijk zijn er talloze voorbeelden waar zorg- en welzijnsorganisaties de handen in elkaar slaan om goede hulp te verlenen. Op die manier maakt het sociaal werk van een slogan een dagelijkse praktijk. Dat engagement verdient vandaag een pluim.

Draag jij het sociaal werk ook een warm hart toe? Deel dit artikel, lees het volledige interview met Chantal en houd op 17 maart de Facebookpagina van het CAW in het oog.