Geweld in beeld op sociale media: Een simpele (muis)klik en iedereen ziet jouw trauma

Geweld in beeld op sociale media: Een simpele (muis)klik en iedereen ziet jouw trauma

Gelijktijdig met de opkomst van diverse sociale media merken we de voorbije jaren een toename van de verspreiding van filmpjes van allerlei aard.  Denk maar aan sexting, sextorsion, filmpjes over geweld en/of pesterijen op het werk, op school of aan de bushalte, enz..

De draagwijdte van dergelijke filmpjes is vaak niet te overzien.  Iedereen kan ze krijgen en iedereen kan ze verspreiden.  We zouden bijna durven stellen: dat ieder van ons er slachtoffer van kan worden.  De verspreiding gebeurt vaak zonder nadenken over welke psychologische gevolgen dit kan hebben voor de slachtoffers en hun naasten (in de ruime zin van het woord).

Wat vaak nog ingrijpender is, is dat iedereen er zich ook een oordeel over kan vormen.  De discussies achteraf vervallen vaak in wat is oorzaak en gevolg, blaming the victim of een (virtuele) lynchpartij van degene die het geweld pleegt.

Het geweld wordt daarbij als het ware continue verder gezet waardoor we bijna kunnen spreken van een continue her-traumatisering van de slachtoffers alsook soms stigmatisering van de geweld-pleger.

Ben je dus slachtoffer, naastbestaande of getuige van dergelijke vormen van geweld (in de ruime zin van het woord), dan kan je bij de dienst slachtofferhulp van het CAW terecht. Ben je pleger dan kan ook gezocht worden hoe we jou juridisch of emotioneel kunnen ondersteunen.

Een normale reactie op een abnormale gebeurtenis

Wanneer men slachtoffer of getuige is van een schokkende of traumatische gebeurtenis zijn er drie mogelijke reacties: vluchten, vechten of bevriezen.  Het is heel moeilijk om in te schatten op welke manier je zelf zal reageren.  Ook de dagen, weken, maanden erna kunnen twee personen in dezelfde situatie zich anders uiten.  De ene is emotioneel, de ander eerder verdoofd.  Sommigen zoeken contact met anderen en hebben de nood om erover te praten en anderen kunnen dit enkel alleen beleven en verwerken.  De impact is in die eerste momenten moeilijk in te schatten: bij sommige slachtoffers komt de klap veel later. Wij benadrukken dat ‘elke reactie een normale reactie is op een abnormale gebeurtenis’.  Er bestaat geen standaard manier om te reageren.

Het verwerkingsproces is altijd een combinatie tussen vermijding en herbeleving.  Maak ruimte voor zowel het gewaarworden van je eigen gedachten en gevoelens bij de gebeurtenis (herbeleving) als voor vermijding: momenten of periodes waarbij je opnieuw je dagelijkse routine opneemt – bijvoorbeeld werken – of afleiding zoekt in sport of ontspanning.  De wisselwerking tussen vermijding en herbeleving blijft lange tijd aanwezig.  Zeker wanneer er nieuwe berichtgeving is in de pers over geweld kan dit opnieuw iets triggeren bij slachtoffers die eerder reeds zoiets meemaakten.

Zowel slachtoffers van allerlei misdrijven, rampen en aanslagen, verkeersongevallen, als getuigen van alle voorgaande zaken én na(ast)bestaanden van traumatische overlijdens zoals zelfdoding en moordzaken, kunnen bij het CAW terecht voor slachtofferhulp.  Deze hulp is kosteloos.  Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen er terecht.  Wat je vertelt, is vertrouwelijk.

Wat kan slachtofferhulp voor jou betekenen?

  • Je krijgt emotionele ondersteuning en begeleiding bij de verwerking van de gebeurtenis. Wij volgen hierbij het tempo van de cliënt en hebben hierbij aandacht voor de specifieke noden en verwachtingen van onze cliënten, want ‘een schokkende of traumatische gebeurtenis verwerken is een individueel proces’.
  • Je krijgt juridische informatie en advies. Je krijgt informatie over je rechten als slachtoffer en over mogelijke procedures.  Indien je slachtoffer bent van een opzettelijke gewelddaad waarbij de dader onbekend of insolvabel blijkt, wordt bekeken of er een mogelijkheid is om een dossier in te dienen bij het schadefonds.  Via het CAW kan je de juiste juridische informatie verkrijgen over de voorwaarden en procedure en wie je daar verder bij kan ondersteunen.
  • Je krijgt administratieve en praktische ondersteuning.

Ben je slachtoffer, getuige of betrokkene van een traumatisch incident of een schokkende gebeurtenis?

Contacteer Slachtofferhulp van CAW bij jou in de buurt. Voor meer informatie kan je ook kijken op www.slachtofferzorg.be