Wat gaat CAW Limburg in jouw regio doen?

CAW Limburg organiseert de hulpverlening voortaan zo veel mogelijk regionaal.

Drie regio’s

We organiseren de hulpverlening in drie regio’s. Deze regio’s overlappen met twee of drie eerstelijnszones (ELZ).

  • regio Noord (ELZ Noord-Limburg, West-Limburg en MidWestLim)
  • regio Oost (ELZ Kemp en Duin en Maasland)
  • regio Zuid (ELZ Herkenrode, Haspengouw en ZOLim)

Drie soorten regionale teams

In elke regio zijn drie soorten integrale teams actief:

  • ambulante teams
  • jongerenteams
  • woonteams 

Centrale teams

Enkele hulpverlenende teams blijven we centraal organiseren. Zij verlenen hulp in de hele provincie.

Meer weten?

Ontdek welke teams regionaal en centraal actief zijn.