#WELINJEVEL

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Met de campagne #WELINJEVEL bieden we jongeren tools aan om zélf rond hun mentaal welzijn te werken.  De start van deze campagne werd gegeven in mei 2021, maar kent geen eindpunt.  Het is namelijk belangrijk om áltijd aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongeren.

Op deze pagina vind je alle algemene info terug het filmpje, de inspiratiebundels, ….  De materialen bieden jullie als leerkracht of jongerenbegeleider inspiratie om met het thema ‘mentaal welzijn bij jongeren’ aan de slag te gaan in jouw klas of groep.

Door preventief in te zetten op mentaal welzijn help je jongeren om weerbaarder te worden en sterker in het leven te staan, waardoor hun zelfvertrouwen ook groeit.

De campagne #WELINJEVEL richt zich naar een zo breed mogelijke groep van jongeren. Jongeren die een mindere dag hebben, het gevoel hebben dat het water in hun emmer aan het stijgen is, of er soms alleen voor staan, kunnen met de tips die we aanreiken zélf aan de slag gaan.

We hopen dat ze door het toepassen ervan terug wat meer ademruimte krijgen op vlak van hun mentaal welzijn en bijgevolg hun veerkracht versterken.

We wensen jullie alvast succes om aan de slag te gaan rond dit boeiende thema!

Wens je graag wat extra ondersteuning bij deze inspiratiebundel of rond het thema, aarzel niet om ons te contacteren via preventie@cawzuidwestvlaanderen.be.

Inspiratiebundels

Download hier de volledige inspiratiebundel #WELINJEVEL die je in je groep kan gebruiken.

Filmpje #WELINJEVEL

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Nood aan meer hulp?

De tips en tools die in de campagne aan bod komen, zijn van preventieve aard.

Neem contact op met het JAC 

Jongeren die nood hebben aan een intensievere vorm van hulp of hulpverlening, zullen hier niet voldoende aan hebben. Ze kunnen wel een vorm van extra ondersteuning bieden. Via deze link vind je een overzicht terug van het aanbod waar jongeren terecht kunnen als ze extra (professionele) hulp nodig hebben.