Praat erover

Aanmeldformulier voor verwijzers

Goede samenwerking tussen diensten kan voor cliënten de drempel naar hulpverlening verlagen. Tegelijkertijd verhoogt een gerichte aanmelding de efficiëntie van de hulpverlening.

Daarom kan je, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, je cliënt/patiënt online aanmelden bij het CAW. Jongeren (12-25-jarigen) verwijzen we door naar ons JAC.

Belangrijk

 • We gaan ervan uit dat jouw cliënt uitdrukkelijk akkoord gaat met de aanmelding bij het CAW.
 • We gaan er bovendien van uit dat jouw cliënt op de hoogte is van de informatie die wordt doorgegeven in het aanmeldingsformulier en dat hij/zij hiermee akkoord gaat.

Dit online aanmeldingsformulier is niet de manier om aan te melden bij een crisissituatie. In deze situaties neem je steeds telefonisch contact op met ons. We zijn elke werkdag van 9 tot 17 uur telefonisch bereikbaar via het nummer 0800 13 500.

Hoe werkt het?

 • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft daarbij de nodige achtergrondinformatie.
 • Een hulpverlener zal zeker binnen de 3 werkdagen contact opnemen met je cliënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste fysiek gesprek te plannen. Wanneer dat gelukt is, laten wij je dit via mail weten. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
 • Wanneer we na minstens 3 pogingen je cliënt niet kunnen bereiken, word je gecontacteerd via mail om je hierover te informeren. Daarvoor vraag je toestemming aan de cliënt. Dit geeft je de kans om dit opnieuw actief met jouw cliënt te bespreken.
 • Indien na vraagverheldering blijkt dat het CAW niet de meest geschikte dienst is om begeleiding of vervolghulpverlening aan te bieden aan jouw cliënt, dan
  • wordt dit gecommuniceerd aan jouw cliënt;
  • wordt desgevallend doorverwezen naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening;
  • wordt er contact opgenomen met jou, als betrokken dienst- en hulpverlening, om ons advies hierover te duiden. Daarvoor vragen wij toestemming aan de cliënt.
 • Mocht je cliënt met een dringende hulpvraag zitten, kan hij/zij ons sneller bereiken via telefoon of chat.

Goede samenwerking is enkel mogelijk indien er goede communicatie is tussen betrokken diensten. Geef dan ook zeker aan op het aanmeldingsformulier of je al dan niet terugkoppeling wil over het voorgestelde vervolgtraject voor jouw cliënt. Hiervoor vragen we steeds toestemming aan cliënten.

Aanmeldformulier Verwijzers

 • Contactgegevens verwijzer

 • Gegevens cliënt

 • 12-25 jarigen verwijzen we door naar het JAC
 • Reden van aanmelding

 • Aanmelding

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.