Praat erover

Geweld(ig) graag zien - Hulp bieden

Veel mensen weten geen raad met geweld in hun omgeving. Het is heel begrijpelijk als je niet meteen weet hoe te reageren. Lees hier een aantal tips om er op een goede manier mee om te gaan.

Vijf tips om betrokkenen bij familiaal geweld te ondersteunen:

1 – Laat weten dat je er bent

Bied een luisterend oor zonder oordeel. En uiteraard heeft jouw band met het slachtoffer invloed op hoe ver je gaat in de steun. Bij een goede vriend of familie kan je bijvoorbeeld aanbieden om de kinderen even op te vangen en grijp je best elk incident aan om professionele hulpverlening voor te stellen. Wees geduldig als je deze boodschap in de toekomst nog eens moet herhalen: niet iedereen is meteen klaar om de stap naar hulp te zetten. Als het gaat om een buur of kennis: spreek de betrokkene aan als je een vermoeden hebt en moedig ze aan om naar het CAW te stappen of naar 1712 te bellen.

2 – Verwijs door naar professionele hulpverlening

Je bent zelf geen hulpverlener dus verdere begeleiding is jouw taak niet. En ook het initiatief om hulp in te schakelen, komt best van het slachtoffer zelf. Hierbij loont geduld: blijf herhalen dat zij of hij terechtkan bij professionele hulpverleners op het nummer 1712 voor een telefonisch gesprek of rechtstreeks bij een CAW in de buurt. Daar krijgt het slachtoffer begeleiding en – als dat nodig is – tijdelijke opvang in een vluchthuis. Ook de gewelddadige partner kan trouwens eventueel terecht bij een CAW voor begeleiding.

3 – Dring je mening over de gewelddadige partner niet op

Geef duidelijk aan dat geweld niet kan. Maar dring je mening over de situatie niet op (bv. je moet weggaan, je moet aangifte doen, …). Want dat werkt averechts: slachtoffers sluiten zich dan af voor jou. Ze moeten zélf die stap zetten naar hulpverlening, als ze er klaar voor zijn. Bovendien is er in sommige andere relaties bij beide partijen sprake van geweld: in dat geval is het niet meer zo duidelijk wie er slachtoffer is en wie de dader.

4 – Wees discreet en minimaliseer niet

Je kan afspreken dat je niets doorvertelt aan buren en familie maar je mag het slachtoffer zeker aanmoedigen om hulp te zoeken. Daarnaast helpt het ook niet om het probleem te minimaliseren (het zal wel beteren) of te doen alsof er niets aan de hand is. Want dat laatste zorgt ervoor dat het slachtoffer zijn of haar verhaal niet bij jou zal doen.

5 – Noodgeval? Bel de politie!

Bij gevaar of dringende nood bel je de politie: je kan hen dag en nacht bereiken op het nummer 112. Weet ook dat de betrokkene altijd aangifte mag doen bij de politie en zeg eventueel dat je bereid zou zijn om te getuigen indien nodig.

Ben je getuige van geweld?

Verwijs de betrokkene door naar een CAW in je uurt.
Bel 1712 of bezoek de website 1712.be