Praat erover

Doven en slechthorenden

Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) streeft naar een inclusieve maatschappij, waarin iedereen zich welkom voelt en gelijke kansen krijgt. CAW Oost-Vlaanderen helpt mensen met vragen of problemen rond alle vormen van welzijn. Ook doven en slechthorenden zijn bij ons welkom. Maar ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vraag of probleem. We beseffen dat doven en slechthorenden bepaalde barrières moeten trotseren om contact op te nemen met het CAW. CAW Oost-Vlaanderen probeert deze drempel te verlagen door in te zetten op meer toegankelijkheid.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Bij CAW Oost-Vlaanderen zijn er een aantal medewerkers actief die zowel de taal als de cultuur van doven begrijpen. Ze zijn bekend met de dovengemeenschap, weten welke begeleidingsdiensten bestaan voor doven en slechthorenden, en ze beheersen de Vlaamse Gebarentaal. De meeste doof-specifieke kennis en expertise bevindt zich voornamelijk in het CAW-huis Gent.

Wil je met ons communiceren in Vlaamse Gebarentaal?

Via het gsm-nummer voor doven is dat perfect mogelijk. Daarnaast zijn onze hulpverleners en onthaalmedewerkers tolkbewust en kunnen moeiteloos een tolk of afstandstolk voorzien. Alle kosten worden daarbij door het CAW gefinancierd. Heb je vragen, problemen, of zorgen? Neem dan contact met ons op:

  • Via e-mail: onthaal.doven@cawoostvlaanderen.be
  • Via sms (bericht) of Whatsapp (videobellen): 0485 627 409, op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 13 uur (alleen op werkdagen)

Let wel: ondanks wat mogelijk vermeld wordt in onderstaande video’s, zijn bovenstaande contactgegevens de enige juiste.

Ontdek via onderstaande video’s in VGT wat een CAW is, met welke vragen je er terecht kan en hoe een CAW te werk gaat

Info, advies en hulp

Voor jongeren

Dove brugfiguren

Hulp binnen handbereik

Vragen over misbruik en geweld

Familie of vrienden in de gevangenis