Slachtoffer in Beeld

Deze vorm van opgelegde hulpverlening wordt aangeboden aan meerderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd en vindt plaats op aangeven van justitie.

Slachtoffer in Beeld

… is een groepsaanbod vanuit justitie in het kader van een alternatieve gerechtelijke maatregel.

… wilt je kennis en inzicht geven in jezelf, de feiten en andere betrokkenen.

… nodigt je uit om de feiten, het slachtoffer en de gevolgen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

… vergroot je inlevingsvermogen om op die manier te voorkomen dat er opnieuw strafbaar gedrag plaatsvindt.

… kijkt toekomstgericht en bekijkt samen met jou waar jouw verantwoordelijkheid ligt om gelijkaardige situaties in de toekomst te voorkomen.

… is een interactieve vorming waarin gewerkt wordt met een breed methodiekenpakket. We zetten in op zowel psycho-educatie, inleefoefeningen, groepsgesprekken, rollenspelen, beeldmateriaal, getuigenissen van slachtoffers…

Wat is het aanbod?

 • SIB Algemeen: voor meerderjarige personen die vermogens en/of geweldsfeiten hebben gepleegd en waarbij sprake is van een aanwijsbaar slachtoffer.
 • SIB Intra-familiaal Geweld: voor meerderjarige personen die feiten hebben gepleegd van intrafamiliaal geweld (stalking, slagen en verwondingen aan familieleden of (ex) partner, bedreigingen, psychisch geweld…)
 • SIB Koppelgroep: voor (ex-)koppels die wederzijds (partner-)geweld gepleegd hebben.

Hoe werken wij?

 • Aanmelding
  Nadat de strafrechter of de Procureur des Konings als voorwaarde oplegt dat je een groepsvorming Slachtoffer in Beeld moet volgen, meldt je justitie-assistent je via een aanmeldingsfiche aan bij CAW Limburg.
 • Kennismakingsgesprek/intake
  Tijdens dit eerste individuele gesprek bij CAW Limburg krijg je uitleg over het groepsaanbod en worden er afspraken gemaakt.
 • Deelname aan groepsvormingJe neemt deel aan de groepssessies, maakt thuisopdrachten en komt op individueel tussentijds gesprek.
 • Informatie over je aan- en afwezigheden wordt doorgegeven aan je justitie-assistent.