Praat erover

Herstellen is beter dan straffen

Het CAW komt sterk op voor een humane, gemeenschapsgerichte en herstelgerichte justitie. Dat is in het belang van iedereen: de daders, de slachtoffers, hun omgeving en de ruimere samenleving.

Het CAW biedt daarom hulpverlening op aangeven van justitiële diensten. De hulpvraag kan daarbij vrijwillig gesteld worden of door justitie aan de dader opgelegd worden. We onderscheiden hierbij:

  • de bezoekruimte als opgelegde maatregel,
  • de alternatieve, gerechtelijke maatregelen in het kader van daderhulp,
  • daders die worden doorverwezen door Justitie en tegen wie een gerechtelijke maatregel loopt in verband met zedenfeiten.

Extra aanbod in jouw regio

Naast ons overkoepelend aanbod, zijn er ook regio’s met een specifiek aanbod. Die regio’s lijsten we hierna op. Klik jouw regio aan en bekijk het lokale aanbod. Staat je regio er niet bij, dan is hier geen regiospecifiek aanbod aanwezig.

Bepaal jouw regio

Niet zeker tot welke regio je behoort? Je kan je regio bepalen aan de hand van de kaart met onze werkingsgebieden.Bepaal jouw regio