Herstellen is beter dan straffen

Het CAW komt sterk op voor een humane, gemeenschapsgerichte en herstelgerichte justitie. Dat is in het belang van iedereen: de daders, de slachtoffers, hun omgeving en de ruimere samenleving.

Het CAW biedt daarom hulpverlening op aangeven van justitiële diensten. De hulpvraag kan daarbij vrijwillig gesteld worden of door justitie aan de dader opgelegd worden. We onderscheiden hierbij:

  • de bezoekruimte als opgelegde maatregel,
  • de alternatieve, gerechtelijke maatregelen in het kader van daderhulp,
  • daders die worden doorverwezen door Justitie en tegen wie een gerechtelijke maatregel loopt in verband met zedenfeiten.