Praat erover

Ondersteuningsaanbod outreachend werken door het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk

Outreachend werken is hip. Steeds meer organisaties zetten deze werkvorm in om de meest kwetsbare mensen te bereiken. Ook in beleidsnota’s duikt outreachend werken steeds meer op als werkwijze om kwetsbaarheid en onderbescherming aan te pakken.

De term outreachend werken duidt alle laagdrempelige werkvormen aan waarbij sociale professionals of vrijwilligers buiten de muren van de eigen organisatie werken en zich begeven in de leefwereld van kwetsbare mensen met het oog op de verbetering van het welzijn. Outreach kan zich afspelen op straten en pleinen, in jeugd- en buurthuizen, in huiskamers of in andere organisaties en instellingen.

Deze manier van werken roept bij organisaties en praktijkwerkers vragen op.

Het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LiSS door CAW) en Reach Out! (SAM vzw) ondersteunen en faciliteren outreachend werken met een uitgebreid vormingspakket voor werkers, leidinggevenden en organisaties.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Basisvorming outreach voor praktijkwerkers

Outreachend werken klinkt vanzelfsprekend, tot je erover begint na te denken.

 • Hoe begin je eraan?
 • Wat is je opdracht als praktijkwerker?
 • Waar vind je kwetsbare of onderbeschermde mensen?
 • Wat zeg je tegen hen?

Deze basiscursus richt zich tot iedereen die outreachend werkt of wil werken.

Je krijgt tijdens deze vorming:

 • een verhelderend theoretisch kader
 • visie
 • basispijlers en basishouding
 • methodiek
 • praktijkoefeningen

De cursus wordt in een open aanbod met Reach Out! aangeboden of op maat voor jouw bestaand of nog te vormen team.

Basisvorming outreach voor leidinggevenden

Deze vorming richt zich op leidinggevenden die outreachers of outreachteams (willen) aansturen.

Je krijgt tijdens deze vorming:

 • een theoretisch kader
 • visie
 • basispijlers

Daarnaast kom je meer te weten over:

 • het helder definiëren van je project
 • werkbesprekingen
 • veiligheid
 • noodzakelijke omkadering
 • de evaluatie van je project

De cursus wordt in een open aanbod met Reach Out! aangeboden of op maat van jouw organisatie.

Intervisie outreachend werken voor ervaren werkers

Leren van elkaar is een belangrijk instrument voor de kwaliteitsverbetering van sociaal werk en outreachend werken. Daarom biedt het LiSS begeleide intervisies aan om jouw team of organisatie verder te laten groeien in outreachend werken.

We werken tijdens de intervisie met thema’s die vanuit jouw team of organisatie komen of reiken zelf sterke thema’s aan.

Individuele ondersteuning van outreachend werkers

Als outreachend werker heb je vaak een bijzondere positie en functie in een organisatie. Je bent soms de enige die op deze manier werkt. Daardoor kan het moeilijk zijn om in je eigen organisatie een klankbord te vinden waarbij je terechtkunt met vragen als:

 • Hoe begin je eraan?
 • Wat is je rol?
 • Hoe stel je grenzen?
 • Hoe verbrandt je jezelf niet?
 • Hoe profileer je je tov anderen?
 • Hoe ga je om met moeilijke situaties?

Het LiSS biedt deze individuele klankbordsessies aan om jou te ondersteunen, motiveren en stimuleren. Jouw functioneren als outreachend werker staat daarbij centraal.

Ondersteuning bij werving en selectie van outreachwerkers

Outreachwerkers hebben specifieke skills en vaardigheden nodig. Ze moeten ‘er staan’, vlot met de doelgroep omgaan en aan beleidssignalering doen.

Het LiSS ondersteunt organisaties tijdens (onderdelen van) het aanwervingsproces, van de opmaak van een goed functieprofiel tot de definitieve aanwerving.

Begeleiding van veranderingsprocessen voor teams die outreachend willen werken

Wil je als organisatie starten met outreachend werken?

Het LiSS ondersteunt je tijdens (onderdelen van) het proces, van het uitdenken en –werken van de idee tot de aanwerving van de werkers.

Workshop, vorming en lezing op maat

Het LiSS biedt expertise over outreachend werken aan op maat van jou of jouw organisatie. Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden te bekijken.

Heb je vragen?

Neem contact op. We bekijken samen met jou welke workshop, vorming of lezing bij jouw verwachtingen past.

 • Mail liss@cawlimburg.be
 • Bel 089 35 20 25 of 0494 03 84 12