Hulpverleners

Voor hulpverleners ontwikkelde de werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding de brochure “EHBS – Eerste Hulp Bij Scheiding”, inclusief het schema “Tips en Tricks bij hoogconflictueuze scheiding”.

Tijdens een huisbezoek van een verpleegkundige van Kind en Gezin vertelt de mama van Karel dat ze gaat scheiden. Ze wil haar verhaal doen en Karel zit erbij. Hoe reageer je best? Waarnaar kan je haar doorverwijzen?

Fatima’s papa neemt contact op met een psycholoog om een begeleiding te starten voor Fatima. Ze heeft het zeer lastig met de scheiding van haar ouders en vooral de contacten met mama lopen slecht. Kan hulpverlening starten zonder toestemming van Fatima’s mama?

Anita is nog maar pas weg van haar partner en klopt aan bij het OCMW voor bijkomende financiële hulp, want ze redt het momenteel niet. Er is nog niets geregeld rond de alimentatie en het verblijf van de kinderen. Welk advies geeft de OCMW-medewerker haar best? Aandringen op juridische stappen om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn van de steun? Of zijn er nog andere mogelijkheden?

In de brochure “EHBS – Eerste Hulp Bij Scheiding” vind je in de eerste plaats een intervisiemethodiek om samen met collega’s en teamleden na te denken over welke visie elk van jullie hanteert én vanuit welke hulpverleningshouding je handelt. Aan de hand van 9 uitgangspunten ga je het gesprek met collega’s aan en wissel je goede praktijken uit om tot een gedeelde visie te komen. Zo kan je opnieuw gesterkt en geïnspireerd aan de slag. Het is de werkvorm bij uitstek om tot een gedeelde en gedragen visie op hoogconflictueuze scheidingen te komen.

Verder vind je in de brochure ook nog de tool “Tips & Tricks bij hoogconflictueuze scheiding ”. Met dit schema zie je in een oogopslag welke 4 uitgangspunten cruciaal zijn bij scheidingen. Je merkt meteen het belang om als hulpverlener bewust te zijn van je eigen impact op een gezin en een mogelijk conflict. Het schema staat op een uitneembare katern in de brochure: handig om als bureaublad of poster te gebruiken.

Een goede basiskennis over de wetgeving in verband met het ouderlijk gezag is eveneens cruciaal voor hulpverleners die te maken krijgen met moeilijke scheidingssituaties. De brochure geeft jou de nodige kapstokken zodat je cliënten correct kan helpen en informeren.

Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunnen jou als hulpverlener dan weer helpen bij het duiden van gedrag en beleving, het binnenbrengen van het kindperspectief en het geven van psycho-educatie. Daarom verzamelden we in deze bundel een – weliswaar beperkt – aantal bevindingen uit Vlaams wetenschappelijk onderzoek over scheiding.

Het hoofdstuk “Need to know” beschrijft enkele theoretische modellen die kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van een duidelijke visie op niet-samenlevende ouders.

Brochure ‘EHBS – Eerste Hulp Bij Scheiding’: bestellen of downloaden?

Je kan de brochure

Publicatiedatum: 2019
Aantal pagina’s: 40
Auteur: werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) Oost-Vlaanderen