Vechtscheidingen voorkomen

De meeste gezinnen die met een scheiding te maken krijgen, slagen erin om na verloop van tijd opnieuw een evenwicht te vinden. Bij 10 tot 15% van de gezinnen blijven de conflicten echter hun leven dag in, dag uit beheersen. Dan spreken we van een hoogconflictueuze scheiding (HCS) of een vechtscheiding. Niet alleen voor gezinnen, maar ook voor professionelen zijn zulke situaties allesbehalve eenvoudig.

De conflicten van ouders worden namelijk soms letterlijk binnen de muren van de school, de opvang, de hulpverlening … uitgevochten. Ongewild kiezen professionelen dikwijls partij en wordt de strijd tussen ouders gevoed.

De intersectorale werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) Oost-Vlaanderen wil professionelen daarom ondersteunen in het omgaan met “vechtscheidingen” door praktische tools te ontwikkelen.  Er wordt steeds vertrokken van concrete noden en behoeften uit het werkveld.

Voor verschillende beroepsgroepen, zoals onderwijs, kinderopvang en hulpverleners ontwikkelden we materiaal. Je vindt alles hieronder terug.

Contact

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Neem gerust contact met ons op:

Lily De Clercq, stafmedewerker hoogconflictueuze scheidingen en VLOCO
Visserij 153, 9000 Gent
T 09 265 89 20 (secretariaat)
lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be

Extra aanbod in jouw regio

Naast ons overkoepelend aanbod, zijn er ook regio’s met een specifiek aanbod. Die regio’s lijsten we hierna op. Klik jouw regio aan en bekijk het lokale aanbod. Staat je regio er niet bij, dan is hier geen regiospecifiek aanbod aanwezig.

Bepaal jouw regio

Niet zeker tot welke regio je behoort? Je kan je regio bepalen aan de hand van de kaart met onze werkingsgebieden.Bepaal jouw regio

Klik jouw regio aan