Kinderopvang

Scheiding komt ook voor bij gezinnen met (zeer) jonge kinderen. Dus ook de kinderopvang heeft baat bij tips en info om correct te handelen bij niet-samenlevende ouders en dit liefst vanaf het eerste contact, dus het inschrijvingsmoment. Voor hen werd de bundel “Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat” geschreven.

Soms haalt de stiefmama van Ella haar op in de kinderopvang. Ella’s mama heeft het hier erg moeilijk mee. Kan ze dat verbieden?

Sander gaat naar de opvang in papa’s tijd. Mag mama informatie van de kinderopvang krijgen over hoe het loopt?

Hoe kan de kinderopvang een rol spelen in het vermijden van conflicten tussen gescheiden ouders? Door reeds bij de eerste contacten met ouders de visie van de kinderopvang op kinderen van niet-samenlevende ouders duidelijk te communiceren:

  • de kinderopvang is een plaats waar elk kind zich in alle rust en vertrouwen moet ontwikkelen,
  • elk kind is een kind van beide ouders wat de gezinscontext ook is en
  • een kind kan nooit aangesproken worden op zaken waar de ouders verantwoordelijk voor zijn.

Daarnaast biedt ook de wet houvast aan de kinderopvang om bovenstaande principes toe te passen én neutraal te blijven. De brochure legt uit wat de wet zegt over het ouderlijk gezag bij scheiding, wie het kind kan afhalen in de kinderopvang, wie recht heeft op informatie over het kind, hoe het zit met de betaling van facturen, enz.

Je vindt in de bundel ook concrete tips, die niet enkel van toepassing zijn bij hoogconflictueuze scheidingen, maar evengoed bruikbaar zijn bij niet-samenlevende ouders in het algemeen.

Bestellen of downloaden?
Je kan de brochure “Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat”

Publicatiedatum: herdruk 2019
Aantal pagina’s: 16
Auteur: werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) Oost-Vlaanderen