Werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS)

De werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) Oost-Vlaanderen werkt intersectoraal in opdracht van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Oost-Vlaanderen.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Ontstaan

In december 2010 organiseerde de Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Deinze-Eeklo-Gent in samenwerking met het Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG) een intersectoraal debat rond het thema “vechtscheiding”.

De organisatoren hadden “een brede gedragenheid van het thema ‘vechtscheiding’ onder jeugdhulpverlening, welzijnswerk en justitie” voor ogen. Tegelijkertijd wilden ze aanbevelingen formuleren waarmee de Netwerkstuurgroep Deinze-Eeklo-Gent verder aan de slag kon. Alle sectoren uit de integrale jeugdhulp waren die dag vertegenwoordigd, samen met politie, de advocatuur, magistratuur, het justitiehuis, de bemiddeling in familiezaken, de vereniging waar armen het woord nemen, het Kinderrechtencommissariaat, pleegzorg, onderwijs, enz.

Op basis van de verzamelde knelpunten besliste de Netwerkstuurgroep Deinze-Eeklo-Gent om een intersectorale werkgroep preventie hoogconflictueuze scheiding op te richten met als tweevoudige opdracht:

 • deskundigheidsbevordering en – ondersteuning van professionelen en
 • intersectorale samenwerking.

De werkgroep bracht ondertussen 3 publicaties uit:

Anno 2020 is de nood aan ondersteuning en nieuwe methodieken nog steeds zeer groot en verlegde de actieradius van de werkgroep zich naar de hele provincie Oost-Vlaanderen.

Doelstelling

Welzijnsbevordering van het kind in scheidingssituaties, ook in risicosituaties.

Doelgroep

Professionelen in Oost-Vlaanderen.

Opdrachten

 1. Inzetten op deskundigheidsondersteuning en -bevordering door:
 • methodieken en procesmatige handvaten te ontwikkelen voor professionelen en
 • heldere informatie over het aanbod (hulpverlening, bemiddeling, justitiële sporen) inzake vechtscheiding aan te bieden, bv. onder de vorm van een “mini sociale kaart”.
 1. Realiseren van intersectorale intervisie en samenwerking, eventueel aansluitend op het aanbod van de deskundigheidsondersteuning en -bevordering.

Concreet

 • Het project vertrekt vanuit concrete, gesignaleerde noden uit de praktijk.
 • De werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband dat sinds 2012 bestaat en een duidelijke, gedeelde visie rond het thema en mogelijke acties heeft.
 • De werkgroep wil mee inzetten op een gedifferentieerd aanbod rond hoogconflictueuze scheiding, gaande van preventie tot curatie.
 • Relevante kennis en deskundigheid: alle leden van de werkgroep hebben jaren ervaring met de problematiek van hoogconflictueuze scheidingen.
 • Het project is gelinkt aan het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Oost-Vlaanderen, zodat partners vlot kunnen bereikt worden voor een concrete implementatie van de acties.
 • De werkgroep is sectoroverschrijdend en interdisciplinair:
  • Centra voor Leerlingbegeleiding uit de regio Deinze – Eeklo – Gent
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen
  • Columbus – deelwerking vzw Oranjehuis
  • Huis van de Mens
  • Justitiehuis Gent
  • Kind en Gezin
  • Psychologisch en pedagogisch Centrum Zon-Maan
  • Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
  • Solidariteit voor het Gezin – Dienst Kinderzorg
  • Stad Gent – Dienst Kinderopvang
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen
  • Welzijnsoverleg Regio Gent (nu Eerstelijnszone Gent)
  • tZitemzo (vroeger Kinderrechtswinkel)