"Iedereen zou 1712 moeten kennen"

Uit een interne analyse van 1712 blijkt dat het aantal oproepen naar 1712 piekt als de media de hulplijn vermelden of als we campagne voeren. Campagne voeren en het thema bespreekbaar maken is dan ook een belangrijk onderdeel van wat 1712 doet.

De cijfers liegen niet

  • De vermelding van 1712 naar aanleiding van de docureeks ‘Als je eens Wist’ over kindermishandeling leidde in februari tot 76% meer oproepen over dit thema in vergelijking met het jaar voordien.
  • Verschillende vermeldingen van 1712 in april, naar aanleiding van de berichtgeving over huiselijk geweld tijdens de eerste lockdown, leidden tot een verdubbeling van het aantal oproepen (966) in vergelijking met het jaar voorheen (428).
  • Naar aanleiding van de berichtgeving over de moord op politica Ilse Uyttersprot en, in navolging hiervan media-verwijzingen naar 1712, kreeg de hulplijn in augustus over 160 slachtoffers van partnergeweld een oproep. Dit is een stijging van 82 % ten opzichte van het jaar daarvoor (88).
  • Zelfs de tijdelijke vermelding door één programma maakt het verschil voor slachtoffers. Zo vermeldde de televisiesoap ‘Familie’ gedurende enkele weken 1712 naar aanleiding van een verhaallijn over partnergeweld (december ’19). Hierdoor werd 1712 in december 2019 over 78% meer slachtoffers van partnergeweld gecontacteerd (135) in vergelijking met het jaar voordien (76).
  • In maart kreeg de hulplijn 861 oproepen. Dit zijn precies 300 oproepen meer dan in februari.  Die 861 oproepen gingen over 1131 gemelde personen, (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling. Bijna de helft hiervan (578) zijn slachtoffers  van kindermishandeling, één vierde (233) slachtoffers van partnergeweld. Die sterke stijging is toe te schrijven aan de stijging van oproepen over partnergeweld en hoog-conflictueuze scheidingen, kortom door de effecten van de docureeks ‘Als Je Eens Wist’ van Hilde Van Mieghem en de 1712-campagne over partnergeweld.

Deze cijfers tonen het belang aan van het vermelden van de hulplijn, en het effect van campagnes op het aantal meldingen. Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator 1712: “Het is belangrijk om aan betrokkenen bij geweld telkens opnieuw het signaal te geven dat er laagdrempelige en professionele hulp beschikbaar is. Naast het voeren van campagnes proberen we op een meer structurele manier zichtbaarheid te krijgen.

Zo heeft 1712 een samenwerking met Twitter, is 1712 actief via google advertenties, op sociale media en zijn er een aantal partnerorganisaties die ons aanbod structureel vermelden. Verder is het positief dat in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VRT, de openbare omroep zich engageert om 1712 te vermelden naar aanleiding van berichtgeving over geweld, misbruik en kindermishandeling. Het blijft echter een uitdaging om met de beperkte middelen zichtbaarheid te krijgen. Met de middelen voor communicatie kan 1712 één televisiespot van 30 seconden ontwikkelen die één keer wordt uitgezonden op primetime. Dat is jammer want 1712 zou eigenlijk een referentienummer moeten zijn dat iedereen kent.”

“1712 zou eigenlijk een referentienummer moeten zijn dat iedereen kent”

Thematisch campagne voeren

Vaak kiezen we campagnethema’s en doelgroepen op basis van cijfers of de maatschappelijke actualiteit. Zo lanceerde hulplijn 1712 vorige zomer voor het eerst een campagne gericht op volwassenen die familiaal geweld plegen uit onmacht of in een stresssituatie. Dit was de eerste grootschalige campagne van de Vlaamse overheid specifiek gericht op deze doelgroep.

De reden voor die keuze is dat weinig plegers ons contacteren. In 2020 contacteerden slechts 64 plegers hulplijn 1712. Dat is minder dan 1% van het totaal aantal oproepen.

De meeste oproepen naar 1712 gaan over kindermishandeling en – verwaarlozing. Als er vermoedens zijn van geweld op kinderen, lijkt een groot aantal mensen hun verantwoordelijkheid op te nemen en met 1712 contact op te nemen. Partnergeweld is het tweede meest voorkomende thema’s binnen 1712. Opvallend is dat we ook veel oproepen krijgen over hoog-conflictueuze scheidingen. Dit is het vierde meest voorkomende thema bij 1712.

Huidige campagne

“Op dit moment loopt er een nieuwe 1712-campagne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die zich richt op omstaanders en getuigen van familiaal geweld. Gedurende vier weken toont 1712 een spot op sociale media en televisie. Daarnaast worden overal in Brussel posters verspreid met de boodschap “Geweld stopt niet vanzelf. Contacteer 1712 en maak het verschil.

Meer info over de campagne lees je op 1712.be.

 

Lees ook: