Alle slachtoffers helpen. Nieuwe slachtoffers voorkomen

Elk slachtoffer van een misdrijf, een ramp of een terreuraanslag heeft recht op hulp en begeleiding.

Dat geldt ook wie een vriend of familielid heeft verloren door een verkeersongeval, moord of zelfdoding. Soms is het voor slachtoffers moeilijk om aan te geven dat ze psychosociale ondersteuning nodig hebben. Niet alleen kort na een gebeurtenis die je leven op z’n kop zet, maar ook lang daarna. CAW heeft de ambitie om proactief elk slachtoffer te benaderen en te bereiken via slachtofferhulp, omdat ze daar recht op hebben.

We willen daarnaast ook nieuwe slachtoffers te voorkomen. Daarom willen we onze expertise ook inzetten om daders te helpen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat psychosociale hulp bijdraagt tot inzicht, herstel voor het slachtoffer en het nemen van verantwoordelijkheid. Daarnaast spelen ook factoren zoals huisvesting, werk, mentaal welzijn en het herstellen van relaties met kinderen… een belangrijke rol om mensen te helpen om te stoppen met criminaliteit.

“Ik vind het heel bijzonder om te mogen zien dat mensen na een tijd verder kunnen gaan met hun leven, hoe diep ze soms ook zitten.”
Joke Geerts van Slachtofferhulp van CAW.

Garandeer het recht op hulp voor alle slachtoffers

  • Investeer in het proactief benaderen van alle slachtoffers door Slachtofferhulp van CAW. Dit van zodra er aangifte van een strafbaar feit is gedaan bij de politie of na een verkeersongeval. De politie geeft automatisch gegevens door aan Slachtofferhulp van CAW, zodat wij binnen de 2 werkdagen proactief contact kunnen opnemen.
  • Zorg voor een breed en toegankelijk aanbod van psychosociale hulpverlening voor alle slachtoffers van misdrijven.
  • Naast individuele psychosociale hulpverlening wil CAW slachtoffers psycho-educatie aanbieden om hun herstelproces te ondersteunen en hun veerkracht te versterken.

Investeer in psychosociale hulp voor mensen die een misdrijf hebben gepleegd om nieuwe slachtoffers te voorkomen

  • Versterk forensische psychosociale hulpverlening voor ex-gedetineerden, gericht op arbeidsintegratie, wonen en brede begeleiding.
  • Start in elke Vlaamse provincie met begeleid wonen voor ex-gedetineerden met een enkelband. Dat kan in CAW-woonhuizen, waar ze samenwonen met anderen en er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.
  • Zet nog tijdens de gevangenisstraf in op het herstel van de relatie tussen gedetineerden en hun sociaal netwerk. Kinderen, partners, ouders en steunfiguren zijn immens waardevol om een terugval in de criminaliteit te voorkomen.

Wil je meer weten?

Contacteer ons