Hulp en perspectief voor mensen in precaire verblijfsituaties

Mensen moeten kunnen bouwen aan een menswaardige toekomst

België telt 112.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren (Leroy, 2023), en hun aantal groeit jaar na jaar. Dit zijn vaak mensen die:

  • geen geldige reden meer hebben om hier te verblijven
  • nooit officieel asiel hebben aangevraagd
  • legaal het land zijn binnengekomen (bijvoorbeeld als student), maar langer zijn gebleven dan hun verblijfsvergunning toeliet.

Ook deze mensen helpen we verder bij CAW. Omdat ze illegaal in ons land verblijven, hebben ze maar beperkte toegang tot rechten en diensten die voor ons vanzelfsprekend zijn. Het is voor hen bijvoorbeeld niet eenvoudig om een huis te huren. Omdat de huurprijzen hoog zijn, maar ook omdat ze geen bankrekening kunnen openen. Dat maakt dat ze vaak ten prooi vallen aan huisjesmelkers of in het zwart gaan werken om te overleven.

Voor mensen zonder wettig verblijf wil CAW kunnen inzetten op toekomstoriëntering en perspectiefbegeleiding. CAW biedt ondersteuning in nauwe samenwerking met Fedasil en lokale besturen.

Mentaal welzijn

Migratie brengt ook vaak mentale uitdagingen met zich mee. Bijna één op drie migranten geeft aan te worstelen met hun geestelijke gezondheid. Dat komt omdat hun migratietraject bijna altijd gepaard gaat met spanningen rond cultuur en identiteit. Integreren in een nieuw land kan soms op een uit de kluiten gewassen hindernissenparcours lijken. CAW heeft de ambitie om de veerkracht van vluchtelingen te versterken om hun integratie in Vlaanderen en Brussel te bevorderen.

“Wie gevlucht is, moet op vele vlakken weer evenwicht vinden, ook als ouder en als partner.”
Elmira Erstukajeva, begeleider bij Mind-Spring CAW

Zorg voor hulp en perspectief voor mensen in precaire verblijfsituaties en mensen met een migratieachtergrond

  • Versterk CAW om de veerkracht van vluchtelingen te vergroten door middel van psycho-educatie.
  • Versterk CAW om mensen zonder wettig verblijf te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes en het vinden van perspectief, in aanvulling op de inspanningen van Fedasil en de lokale besturen.

Wil je meer weten?

Contacteer ons